ОДБОРИ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Одбор за КЕ – МЕДИЦИНА:

 

Председник
Проф. др ЕДИТА СТОКИЋ

 

 

Проф. др ФЕОДОРА ПОПИЋ – ПАЉИЋ
Проф. др ГРОЗДАНА ЧАНАК
Проф. др ДЕЈАН САКАЧ
Проф. др СЛОБОДАНКА ПЕТРОВИЋ
Проф. др АЛЕКСАНДРА НОВАКОВ – МИКИЋ
Доц. др ИВАНА УРОШЕВИЋ
Проф. др ДЕЈАН ИВАНОВ
Проф. др БИЉАНА ЗВЕЗДИН
Прим. др ОЛГИЦА ЈУКИЋ – НЕАТНИЦА
Прим. др МИЛОРАНКА КИУРСКИ – ПЕТРОВ


 Одбор за КЕ – СТОМАТОЛОГИЈА:

 

 

Председник
Доц. др РАДОЈКА ДЕЛИЋ

 

 

Проф. др СЛОБОДАН ЧУПИЋ, Стоматолошки факултет Панчево
Проф. др ИВАН ТУШЕК, Клиника за стоматологију Нови Сад
Др ЕМИЛИЈА ЈОСИЋ РАНКОВ, Вршац
Др КАТИЦА ДУГОШИЈА, Сремска Митровица

Одбори за КЕ дужни су да се у свом раду руководе Правилником о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике (“Сл. Гласник РС”, бр2/2011 и 23/2016).

Правилник о раду Континуиране Едукације можете преузети овде.