ODBORI KONTINUIRANE EDUKACIJE

Odbor za KE – MEDICINA:

 

Predsednik
Prof. dr EDITA STOKIĆ

 

 

Prof. dr FEODORA POPIĆ – PALJIĆ
Prof. dr GROZDANA ČANAK
Prof. dr DEJAN SAKAČ
Prof. dr ALEKSANDRA NOVAKOV – MIKIĆ
Prof. dr IVANA UROŠEVIĆ
Prof. dr DEJAN IVANOV
Prof. dr BILJANA ZVEZDIN


 Odbor za KE – STOMATOLOGIJA:

 

 

Predsednik
Prim. dr sc. stom. RADOJKA DELIĆ

 

 

Prof. dr SLOBODAN ČUPIĆ, Stomatološki fakultet Pančevo
Prof. dr IVAN TUŠEK, Klinika za stomatologiju Novi Sad
Dr EMILIJA JOSIĆ RANKOV, Vršac
Dr KATICA DUGOŠIJA, Sremska Mitrovica

Odbori za KE dužni su da se u svom radu rukovode Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje KE za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. Glasnik RS“, br2/2011 i 23/2016).

Pravilnik o radu Kontinuirane Edukacije možete preuzeti ovde.