ТЕСТОВИ ОНЛАЈН

 * * * ОСТЕОПОРОЗА – ДИЈАГНОЗА, ТЕРАПИЈА И  ПРЕВЕНЦИЈА* * *

Тест је акредитован до 20.11.2017.

– Акредитор је Подружница Сомбор – 2017

Тест је акредитован код Здравственог савета Србије и носи 5 бодова за више од 60% тачних одговора.

Едукативни текст о Остеопорози у примарној здравственој заштити можете преузети овде:
формат ПДФ   |   формат ППС