TESTOVI ONLAJN


* *OSNOVNA ASERTIVNA PRAVA I ASERTIVNE TEHNIKE* *

Test je akreditovan do 16.11.2021.

– Akreditor je Reumatološka sekcija – 2020

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1715/20) i nosi 5 bodova za više od 60% tačnih odgovora.

EDUKATIVNI TEKST o Osnovnim asertivnim pravima i tehnikama:
PREUZMITE format PDF

 

PRE REŠAVANJA TESTA, POTREBNO JE DA SE REGISTRUJETE /KREIRATE SVOJ NALOG/, POPUNITE FORMULAR I NAKON TOGA IZABERETE TEST KOJI ŽELITE DA REŠAVATE.* * *Pandemija “Koronavirus disease 2019“ Kovid-19* * *

Test je akreditovan do 16.11.2021.

– Akreditor je Epidemiološka sekcija – 2020

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1714/20) i nosi 2 boda za više od 60% tačnih odgovora.

EDUKATIVNI TEKST o Pandemiji “Koronavirus disease 2019“ Kovid-19:
PREUZMITE materijal  PDF

  * *AKUTNA TROVANJA U KLINIČKOJ PRAKSI – OSNOVNI PRINCIPI DIJAGNOSTIKE I LEČENJA* *

Test je akreditovan do 16.11.2021.

– Akreditor je Aktiv za kliničku farmakologiju – 2020

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1717/20) i nosi 2 boda za više od 60% tačnih odgovora.

EDUKATIVNI TEKST o Akutnim trovanjima u kliničkoj praksi – osnovni principi dijagnostike i lečenja:
PREUZMITE materijal PDF | literatura PDF

 * * *AKUTNO BUBREŽNO OŠTEĆENJE U PERIOPERATIVNOM PERIODU* * *

Test je akreditovan do 16.11.2021.

– Akreditor je Sekcija za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola – 2020

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1712/20) i nosi 3 boda za više od 60% tačnih odgovora.

EDUKATIVNI TEKST o Akutnim bubrežnim oštećenjima u perioperativnom periodu:
PREUZMITE materijal  PDFhandsout  PDF | literatura  PDF

 * * *KLINIČKA SLIKA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE RANOG STEČENOG SIFILISA* * *

Test je akreditovan do 16.11.2021.

– Akreditor je Dermatovenerološka sekcija – 2020

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1716/20) i nosi 4 boda za više od 60% tačnih odgovora.

EDUKATIVNI TEKST o Kliničkoj slici, dijagnostici i lečenju ranog stečenog sifilisa:
PREUZMITE materijal |  PDF

 * * *ZNAČAJ PROCENE STATUSA MAGNEZIJUMA* * *

Test je akreditovan do 16.11.2021.

– Akreditor je Sekcija za laboratorijsku medicinu – 2020

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1713/20) i nosi 2 boda za više od 60% tačnih odgovora.

EDUKATIVNI TEKST o Značaju procene statusa magnezijuma:
PREUZMITE format PDF

 * * *NOVINE U ANALGEZIJI I ANESTEZIJI U AKUŠERSTVU* * *

Test je akreditovan do 21.8.2021.

– Akreditor je Podružnica Novi Sad- 2020

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije i nosi 5 bodova za više od 60% tačnih odgovora.

EDUKATIVNI TEKST o Novinama u analgeziji i anesteziji u akušerstvu:
PREUZMITE format PDF

 * * * OSTEOPOROZA – DIJAGNOZA, TERAPIJA I  PREVENCIJA* * *

Test je akreditovan do 20.11.2017.

– Akreditor je Podružnica Sombor – 2017

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije i nosi 5 bodova za više od 60% tačnih odgovora.

Edukativni tekst o Osteoporozi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti možete preuzeti ovde:
format PDF   |   format PPS