ТЕСТ – АКУТНА ТРОВАЊА У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА

Тест је акредитован до 16.11.2021.

– Акредитор је Актив за клиничку фармакологију – 2020

Тест је акредитован код Здравственог савета Србије (А-1-1717/20) и носи 2 бода за више од 60% тачних одговора.

Сваки испитаник има право да ДВА пута решава тест.

Име

Презиме

Емаил

Број лиценце

Установа у којој радите

Град

1.

Заокружити тачне тврдње које се односе на акутно тровање етанолом (алкохолом):

 
 
 
 
2.

Најчешће манифестације у клиничкој слици акутног тровања бензодиазепинима су:

 
 
 
 
3.

Дијагностички приступ код пацијента акутно отрованог бензодиазепинима обухвата:

 
 
 
 
4.

Специфични антидот код акутног тровања бензодиазепинима је:

 
 
 
 
5.

Заокружити контраиндикације за примену флумазенила:

 
 
 
 
6.

Најчешће манифестације у клиничкој слици акутног тровања клозапином су:

 
 
 
 
7.

Најчешће манифестације у клиничкој слици акутног тровања карбамазепином су:

 
 
 
 
8.

Заокружити мере детоксикације које су карактеристичне за тровање барбитуратима:

 
 
 
 
9.

Заокружити тачне тврдње у погледу акутног тровања трицикличним антидепресивима:

 
 
 
 
10.

Уобичајена клиничка слика акутног тровања барбитуратима подразумева:

 
 
 
 
11.

Уобичајна клиничка слика акутног тровања селективним инхибиторима поновног преузимања серотонина (ССРИ) обухвата:

 
 
 
 
12.

Заокружити агенсе који могу довести до развоја серотонинског токсидрома:

 
 
 
 
13.

У терапији неуролептичког малигног синдрома треба применити:

 
 
 
 
14.

Екстрапирамидалне манифестације се обично виђају код акутног тровања:

 
 
 
 
15.

Клиничка слика тровања бета блокаторима обухвата:

 
 
 
 
16.

Заокружити тачне тврдње:

 
 
 
 
17.

У терапији акутног тровања блокаторима калцијумових канала треба применити:

 
 
 
 
18.

Специфични тријас у клиничкој слици код акутног тровања опиоидима (хероином) не обухвата:

 
 
 
 
19.

Специфични антидот код акутног тровања опиодима (хероином) је:

 
 
 
 
20.

Симпатомиметски токсидром се може јавити код (зло)употребе: