ТЕСТ – АКУТНО БУБРЕЖНО ОШТЕЋЕЊЕ У ПЕРИОПЕРАТИВНОМ ПЕРИОДУ

Тест је акредитован до 16.11.2021.

– Акредитор је Секција за анестезију, интензивну терапију и терапију бола – 2020

Тест је акредитован код Здравственог савета Србије (А-1-1712/20) и носи 3 бода за више од 60% тачних одговора.

Сваки испитаник има право да ДВА пута решава тест.

Име

Презиме

Емаил

Број лиценце

Установа у којој радите

Град

1.

У току периоперативног периода јављају се озледе бројних органа хируршких болесника. Најчешће су на:

 
 
 
2.

Акутно бубрежно оштећење повећава смртност и када није клинички манифестно.

 
 
3.

Акутно бубрежно оштећење директно доприноси озледи других органа као што су: срце, плућа, мозак, јетра, имунолошки систем.

 
 
4.

Дијагноза АБО се заснива на:

 
 
 
5.

Најучесталији патофизиолошки механизам настанка АБО у периоперативном периоду је:

 
 
 
 
6.

При којим вредностима средњег артеријског притиска потпуно престаје гломерулска филтрација:

 
 
 
7.

Који део нефрона је најосетљивији на исхемију:

 
 
 
8.

Највећа инциденца АБО у периоперативном периоду је у:

 
 
 
 
9.

АБО у иницијалном постоперативном периоду је најчешће:

 
 
 
10.

Разлика између креатинина и цистатина Ц је у бубрежној:

 
 
 
11.

Цистатин Ц се налази у урину здравих особа. Ова тврдња је:

 
 
12.

Повишена концентрација цистатина Ц постоји у следећим стањима. Заокружи погрешан одговор.

 
 
 
 
13.

Биохемијски показатељ озледе тубулских ћелија је:

 
 
 
 
14.

NGAL се не може наћи у серуму и у урину здравих особа. Ова тврдња је:

 
 
15.

Резултат фуросемид стрес теста сматра се лошим ако након болуса фуросемида наредне две сатне диурезе буду мање од:

 
 
 
16.

Стратегија терапије течностима коју савремена наука препоручује у превенцији АБО је:

 
 
 
17.

Дефиниција АБО према којој се концентрација креатинина не посматра у односу на индивидуалну базну вредност већ на иницијално измерену вредност припада:

 
 
 
 
18.

Као прву течност за надокнаду изгубљеног интраваскуларног волумена дајемо:

 
 
 
19.

Давање N-acetilcisteina у превенцији контрастне нефропатије је evidence-based медицина:

 
 
20.

За најважнији параметар у постављању индикације ѕа ТЗБФ сматра се:

 
 
 
21.

Најчешћи узрок развоја акутног бубрежног оштећења код болесника у јединицама интензивног лечења је:

 
 
 
22.

Апсолутне индикације за лечење болесника са АБО дијализом су:

 
 
 
 
23.

Код болесника са хипотензијом и хемодинамском нестабилношћу, наjпогоднијiи метод лечења је:

 
 
 
24.

У олигуричном облику акутног бубрежног оштећења:

 
 
25.

Преренална АБО:

 
 
 
26.

Рано започињање ТЗБФ по резултатима FINAKI и ELAIN студија смањује морталитет:

 
 
27.

Код операција које захтевају постављање клеме на велике крвне судове, због последичне исхемије и реперфузије, најчешћи тип АБО је:

 
 
 
28.

Најризичније операције за настанак АБО у општој хирургији су:

 
 
 
29.

Према AKIN класификацији, сваки болесник који добије ТЗБФ класификује се у стадијум:

 
 
30.

Нестероидни антиинфламаторни лекови оштећују бубрежну ауторегулацију тако што посредно изазивају: