ТЕСТ – КЛИНИЧКА СЛИКА, ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ РАНОГ СТЕЧЕНОГ СИФИЛИСА

Тест је акредитован до 16.11.2021.

– Акредитор је Дерматовенеролошка секција – 2020

Тест је акредитован код Здравственог савета Србије (А-1-1716/20) и носи 4 бода за више од 60% тачних одговора.

Сваки испитаник има право да ДВА пута решава тест.

Име

Презиме

Емаил

Број лиценце

Установа у којој радите

Град

1.

Стадијуми развоја раног стеченог сифилиса су:

 
 
 
 
2.

Сифилис се најчешче преноси:

 
 
 
 
3.

Бактерија Treponema pallidum има следећу карактеристику:

 
 
 
 
4.

Примарни афект представља:

 
 
 
 
5.

Какав је улкус у примарном стадијуму сифилиса?

 
 
 
 
6.

Oedema indurativum представља:

 
 
 
 
7.

Тврди шанкр се карактерише:

 
 
 
 
8.

Када се јавља регионална лимфаденопатија код сифилиса?

 
 
 
 
9.

Који проценат заражених пацијената нема знакове и симптоме секундарног стадијума сифилиса?

 
 
 
 
10.

Спирохетемија је назив којим се објашњава настанак:

 
 
 
 
11.

Bubo indolens представља:

 
 
 
 
12.

Умерена фебрилност, слабост, малаксалост, губитак апетита, мучнина и главобоља јављају се:

 
 
 
 
13.

Егзантем који први настаје код сифилиса назива се:

 
 
 
 
14.

Основе ефлоресценције које се виђају у егзантемима код сифилиса су:

 
 
 
 
15.

Егзантеми са великим дијагостичким значајем код сифилиса јављају се на:

 
 
 
 
16.

Равне, изразито инфективне папуле у интертригинозним регијама називају се:

 
 
 
 
17.

Alopecia areolaris представља:

 
 
 
 
18.

Шта је на кожи еквивалент мукозних плакова у усној дупљи и ждрелу у секундарном стадијуму сифилиса:

 
 
 
 
19.

Да ли централни нервни систем може бити захваћен у секундарном стадијуму сифилиса?

 
 
 
 
20.

Rupia syphilitica је појам резервисан за:

 
 
 
 
21.

Метод избора у дијагностици примарног сифилиса је:

 
 
 
 
22.

Лажно позитивни резултати приликом микроскопирања у тамном пољу добијају се:

 
 
 
 
23.

Неспецифични серолошки тестови код оболелих од сифилиса откривају:

 
 
 
 
24.

Неспецифична антитела се јављају:

 
 
 
 
25.

Шест месеци после успешне терапије сифилиса:

 
 
 
 
26.

ВДРЛ је:

 
 
 
 
27.

Лажно позитивне реакције најчешће се виђају код следећих тестова за дијагностику сифилиса:

 
 
 
 
28.

Феномен прозоне је:

 
 
 
 
29.

Најчешће примењиван тест у нашим лабораторијама за дијагностику сифилиса је:

 
 
 
 
30.

Уколико је титар RPR теста пре терапије био 1:128, успешним лечењем сматра се титар који после 6 месеци износи:

 
 
 
 
31.

Код сумње на сифилис у секундарном или латентом стадијуму треба урадити:

 
 
 
 
32.

Лек првог избора за лечење примарног сифилиса је:

 
 
 
 
33.

Код особа које су алергичне на пеницилин, за лечење сифилиса даје се:

 
 
 
 
34.

Бензатин бензил пеницилин даје се интрамускуларно код лечења раног сифилиса:

 
 
 
 
35.

ХИВ позитивни пацијенти оболели од сифилиса лече се:

 
 
 
 
36.

Као алтернативни лекови за терапију раног сифилиса примењују се:

 
 
 
 
37.

Jarisch–Herxheimer реакција је:

 
 
 
 
38.

Прокаин бензил пеницилин даје се у терапији раног сифилиса:

 
 
 
 
39.

Шта није тачно:

 
 
 
 
40.

Време деобе treponeme palidum износи: