TEST – KLINIČKA SLIKA, DIJAGNOSTIKA I LEČENJE RANOG STEČENOG SIFILISA

Test je akreditovan do 16.11.2021.

– Akreditor je Dermatovenerološka sekcija – 2020

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1716/20) i nosi 4 boda za više od 60% tačnih odgovora.

Svaki ispitanik ima pravo da DVA puta rešava test.

Ime

Prezime

Email

Broj licence

Ustanova u kojoj radite

Grad

1.

Stadijumi razvoja ranog stečenog sifilisa su:

 
 
 
 
2.

Sifilis se najčešče prenosi:

 
 
 
 
3.

Bakterija Treponema pallidum ima sledeću karakteristiku:

 
 
 
 
4.

Primarni afekt predstavlja:

 
 
 
 
5.

Kakav je ulkus u primarnom stadijumu sifilisa?

 
 
 
 
6.

Oedema indurativum predstavlja:

 
 
 
 
7.

Tvrdi šankr se karakteriše:

 
 
 
 
8.

Kada se javlja regionalna limfadenopatija kod sifilisa?

 
 
 
 
9.

Koji procenat zaraženih pacijenata nema znakove i simptome sekundarnog stadijuma sifilisa?

 
 
 
 
10.

Spirohetemija je naziv kojim se objašnjava nastanak:

 
 
 
 
11.

Bubo indolens predstavlja:

 
 
 
 
12.

Umerena febrilnost, slabost, malaksalost, gubitak apetita, mučnina i glavobolja javljaju se:

 
 
 
 
13.

Egzantem koji prvi nastaje kod sifilisa naziva se:

 
 
 
 
14.

Osnove eflorescencije koje se viđaju u egzantemima kod sifilisa su:

 
 
 
 
15.

Egzantemi sa velikim dijagostičkim značajem kod sifilisa javljaju se na:

 
 
 
 
16.

Ravne, izrazito infektivne papule u intertriginoznim regijama nazivaju se:

 
 
 
 
17.

Alopecia areolaris predstavlja:

 
 
 
 
18.

Šta je na koži ekvivalent mukoznih plakova u usnoj duplji i ždrelu u sekundarnom stadijumu sifilisa:

 
 
 
 
19.

Da li centralni nervni sistem može biti zahvaćen u sekundarnom stadijumu sifilisa?

 
 
 
 
20.

Rupia syphilitica je pojam rezervisan za:

 
 
 
 
21.

Metod izbora u dijagnostici primarnog sifilisa je:

 
 
 
 
22.

Lažno pozitivni rezultati prilikom mikroskopiranja u tamnom polju dobijaju se:

 
 
 
 
23.

Nespecifični serološki testovi kod obolelih od sifilisa otkrivaju:

 
 
 
 
24.

Nespecifična antitela se javljaju:

 
 
 
 
25.

Šest meseci posle uspešne terapije sifilisa:

 
 
 
 
26.

VDRL je:

 
 
 
 
27.

Lažno pozitivne reakcije najčešće se viđaju kod sledećih testova za dijagnostiku sifilisa:

 
 
 
 
28.

Fenomen prozone je:

 
 
 
 
29.

Najčešće primenjivan test u našim laboratorijama za dijagnostiku sifilisa je:

 
 
 
 
30.

Ukoliko je titar RPR testa pre terapije bio 1:128, uspešnim lečenjem smatra se titar koji posle 6 meseci iznosi:

 
 
 
 
31.

Kod sumnje na sifilis u sekundarnom ili latentom stadijumu treba uraditi:

 
 
 
 
32.

Lek prvog izbora za lečenje primarnog sifilisa je:

 
 
 
 
33.

Kod osoba koje su alergične na penicilin, za lečenje sifilisa daje se:

 
 
 
 
34.

Benzatin benzil penicilin daje se intramuskularno kod lečenja ranog sifilisa:

 
 
 
 
35.

HIV pozitivni pacijenti oboleli od sifilisa leče se:

 
 
 
 
36.

Kao alternativni lekovi za terapiju ranog sifilisa primenjuju se:

 
 
 
 
37.

Jarisch–Herxheimer reakcija je:

 
 
 
 
38.

Prokain benzil penicilin daje se u terapiji ranog sifilisa:

 
 
 
 
39.

Šta nije tačno:

 
 
 
 
40.

Vreme deobe treponeme palidum iznosi: