ТЕСТ – НOВИНE У AНAЛГEЗИJИ И AНEСTEЗИJИ У AКУШEРСTВУ

Тест је акредитован до 21.8.2021.

– Акредитор је Подружница Нови Сад–

Тест је акредитован код Здравственог савета Србије и носи 5 бодова за више од 60% тачних одговора.

Сваки испитаник има право да ДВА пута решава тест.

Име

Презиме

Емаил

Број лиценце

Установа у којој радите

Град

1.

У Србији се пуно пажње посвећује решавању порођајног и акутног пост- оперативног бола након царског реза:

 
 
 
 
2.

На који начин се пацијенткиње у Србији информишу о могућностима порођајне аналгезије?

 
 
 
3.

Која техника је, по Вашем мишљењу техника избора за безболни порођај:

 
 
 
 
4.

Претеча регионалне анестезије су биле инхалациона (комбинација азот- оксидула и кисеоника 50%: 50% у Великој Британији) и интравенска (морфином у САД), нарочито у периоду између два рата:

 
 
 
5.

Апсолутне контраиндикације за извођење регионалне анестезије у акушерству су одбијање породиље и повећан интракранијални притисак код породиље?

 
 
 
6.

Недостатак особља и опреме за извођење регионалне анестезије у акушерству представља контраиндикацију за њену примену?

 
 
 
7.

Интратекална доза као део КСЕ (Комбиноване спиналне епидуралне) аналгезије треба да садржи:

 
 
 
 
8.

Тест доза, која се употребљава за проверу положаја епидуралног катетера треба да садржи:

 
 
 
 
9.

Ако су Вам доступне инфузионе пумпе за дозирање лекова, који ће бити Ваш избор за аналгезију у порођају:

 
 
 
 
10.

Да ли је могуће направити задесну пункцију дуре (wet tap), водичем за спиналну иглу?

 
 
 
11.

У случају задесне пункције дуре (wet tap), која од наведених метода смањује проценат пацијената, који ће имати главобољу:

 
 
 
 
12.

Према најновијим истраживањима, превентивну примена крвне закрпе (blood patch) код пост-пункционе главобоље треба обавезно користити:

 
 
 
 
13.

Код извођења крвне закрпе (blood patch) која количина крви треба да се даје у епидурални простор:

 
 
 
 
14.

Која анестезија за царски рез је анестезија избора у 21. веку?

 
 
 
15.

Код пацијенткиње са пласираним епидуралним катетером за безболни порођај, коју ћете анестезију изабрати у случају потребе за царским резом?

 
 
 
16.

Отежана интубација може узроковати многобројне проблеме, који се покажу тек након екстубације:

 
 
 
17.

У породиљству је проблем са отежаним дисајним путем присутан:

 
 
 
 
18.

Након неуспешне директне ларингоскопије АСА (Аmerican Society of Anesthesiologists) алгоритам предлаже употребу:

 
 
 
 
19.

Која је најбезбеднија анестезија за царски рез, код тешке прееклампсије:

 
 
 
 
20.

Који је најнижи број тромбоцита да би се безбедно извела спинална анестезија?

 
 
 
 
21.

Магнезијум се користи као додатак у терапији прееклампсије. Он делује као:

 
 
 
 
22.

Магнезијум има изразитије вазодилататорно дејство на:

 
 
 
 
23.

Опсег терапијских концентрација магнезијума у крви је:

 
 
 
24.

Која је најбезбеднија анестезија за царски рез, код постојања плаценте превије:

 
 
 
 
25.

Мајка са урођеном срчаном маном је свакако предвиђена за антибиотску профилаксу пре царског реза:

 
 
 
 
26.

Која је анестезија најбезбеднија за трудницу која има плућну хипертензију?

 
 
 
 
27.

Болус доза окситоцина од 10 Ј током царског реза доводи до депресије СТ сегмента код:

 
 
 
 
28.

Потенцијални нежељени ефекти великих болус доза окситоцина (10 Ј) су:

 
 
 
 
29.

Који БМИ обухвата гојазност, а који патолошку гојазност трудница у термину?

 
 
 
30.

Гојазним трудницама треба пласирати епидурални катетер док немају јаке контракције, да би смо имали довољно времена, а такође да трудница може да сарађује?

 
 
 
 
31.

У евалуацији главобоље која се јављају током трудноће могу се употребити следеће дијагностичке методе:

 
 
 
 
32.

Диференцијална дијагноза главобоља које се јављају након порођаја укључује све ИЗУЗЕВ:

 
 
 
 
33.

Лекови избора, који се користе за пост-пункциону главобољу су:

 
 
 
 
34.

Употреба колоидних солуција доводи до смањења смртности код:

 
 
 
 
35.

Према IASP (International Association for the Study of Pain) “пети витални знак” je:

 
 
 
 
36.

Након царског реза који начин обезбољавања је најбољи:

 
 
 
 
37.

Ако изаберете аналгезију интравенски да ли би радије дали аналгетик:

 
 
 
 
38.

Који начин обезбољења је делотворнији:

 
 
 
 
39.

Када дође до појаве симптома токсичних ефеката локалних анестетика, која је правилна терапија?

 
 
 
 
40.

Када се употребљава 20% интралипид:

 
 
 
 
41.

Интралипид треба да поседује свако породилиште и операциона сала, где се практикује регионална анестезија:

 
 
 
 
42.

Доза интралипида је:

 
 
 
43.

Најчешће злоупотребљавана стимулативна супстанца у западном свету је:

 
 
 
 
44.

Због постојања хроничног бола (након недовољно третираног бола у порођају или након царског реза) употреба опиоида на Западу је драматично у порасту. Да ли је то узрок многих предозирања и смртног исхода:

 
 
 
45.

Недовољно третиран порођајни бол или бол након царског реза може бити узрок настанка после порођајне депресије?

 
 
 
 
46.

У Србији се још увек недовољно пажње обраћа на порођајни бол и акутни постоперативни бол?

 
 
 
47.

У многим земљама постоји проблем код преписивања опиоида пацијентима, због бојазни од злоуотребе опиоида или чак губитка лиценце за рад. У неким земљама је потребно обезбедити 3 потписа лекара, од којих је један онколог. Ово се може превазићи једино:

 
 
 
 
48.

Која врста анестезије за царски рез изазива већи системски одговор на стрес код новорођенчади.

 
 
 
 
49.

Да ли су превремено рођене бебе под већим ризиком од инфекције ако је мајка позитивна на инфекцију:

 
 
 
50.

У породиљству је неопходна континуирана едукација лекара: