TEST – NOVINE U ANALGEZIJI I ANESTEZIJI U AKUŠERSTVU

Test je akreditovan do 21.8.2021.

– Akreditor je Podružnica Novi Sad–

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije i nosi 5 bodova za više od 60% tačnih odgovora.

Svaki ispitanik ima pravo da DVA puta rešava test.

Ime

Prezime

Email

Broj licence

Ustanova u kojoj radite

Grad

1.

U Srbiji se puno pažnje posvećuje rešavanju porođajnog i akutnog post- operativnog bola nakon carskog reza:

 
 
 
 
2.

Na koji način se pacijentkinje u Srbiji informišu o mogućnostima porođajne analgezije?

 
 
 
3.

Koja tehnika je, po Vašem mišljenju tehnika izbora za bezbolni porođaj:

 
 
 
 
4.

Preteča regionalne anestezije su bile inhalaciona (kombinacija azot- oksidula i kiseonika 50%: 50% u Velikoj Britaniji) i intravenska (morfinom u SAD), naročito u periodu između dva rata:

 
 
 
5.

Apsolutne kontraindikacije za izvođenje regionalne anestezije u akušerstvu su odbijanje porodilje i povećan intrakranijalni pritisak kod porodilje?

 
 
 
6.

Nedostatak osoblja i opreme za izvođenje regionalne anestezije u akušerstvu predstavlja kontraindikaciju za njenu primenu?

 
 
 
7.

Intratekalna doza kao deo KSE (Kombinovane spinalne epiduralne) analgezije treba da sadrži:

 
 
 
 
8.

Test doza, koja se upotrebljava za proveru položaja epiduralnog katetera treba da sadrži:

 
 
 
 
9.

Ako su Vam dostupne infuzione pumpe za doziranje lekova, koji će biti Vaš izbor za analgeziju u porođaju:

 
 
 
 
10.

Da li je moguće napraviti zadesnu punkciju dure (wet tap), vodičem za spinalnu iglu?

 
 
 
11.

U slučaju zadesne punkcije dure (wet tap), koja od navedenih metoda smanjuje procenat pacijenata, koji će imati glavobolju:

 
 
 
 
12.

Prema najnovijim istraživanjima, preventivnu primena krvne zakrpe (blood patch) kod post-punkcione glavobolje treba obavezno koristiti:

 
 
 
 
13.

Kod izvođenja krvne zakrpe (blood patch) koja količina krvi treba da se daje u epiduralni prostor:

 
 
 
 
14.

Koja anestezija za carski rez je anestezija izbora u 21. veku?

 
 
 
15.

Kod pacijentkinje sa plasiranim epiduralnim kateterom za bezbolni porođaj, koju ćete anesteziju izabrati u slučaju potrebe za carskim rezom?

 
 
 
16.

Otežana intubacija može uzrokovati mnogobrojne probleme, koji se pokažu tek nakon ekstubacije:

 
 
 
17.

U porodiljstvu je problem sa otežanim disajnim putem prisutan:

 
 
 
 
18.

Nakon neuspešne direktne laringoskopije ASA (American Society of Anesthesiologists) algoritam predlaže upotrebu:

 
 
 
 
19.

Koja je najbezbednija anestezija za carski rez, kod teške preeklampsije:

 
 
 
 
20.

Koji je najniži broj trombocita da bi se bezbedno izvela spinalna anestezija?

 
 
 
 
21.

Magnezijum se koristi kao dodatak u terapiji preeklampsije. On deluje kao:

 
 
 
 
22.

Magnezijum ima izrazitije vazodilatatorno dejstvo na:

 
 
 
 
23.

Opseg terapijskih koncentracija magnezijuma u krvi je:

 
 
 
24.

Koja je najbezbednija anestezija za carski rez, kod postojanja placente previje:

 
 
 
 
25.

Majka sa urođenom srčanom manom je svakako predviđena za antibiotsku profilaksu pre carskog reza:

 
 
 
 
26.

Koja je anestezija najbezbednija za trudnicu koja ima plućnu hipertenziju?

 
 
 
 
27.

Bolus doza oksitocina od 10 J tokom carskog reza dovodi do depresije ST segmenta kod:

 
 
 
 
28.

Potencijalni neželjeni efekti velikih bolus doza oksitocina (10 J) su:

 
 
 
 
29.

Koji BMI obuhvata gojaznost, a koji patološku gojaznost trudnica u terminu?

 
 
 
30.

Gojaznim trudnicama treba plasirati epiduralni kateter dok nemaju jake kontrakcije, da bi smo imali dovoljno vremena, a takođe da trudnica može da sarađuje?

 
 
 
 
31.

U evaluaciji glavobolje koja se javljaju tokom trudnoće mogu se upotrebiti sledeće dijagnostičke metode:

 
 
 
 
32.

Diferencijalna dijagnoza glavobolja koje se javljaju nakon porođaja uključuje sve IZUZEV:

 
 
 
 
33.

Lekovi izbora, koji se koriste za post-punkcionu glavobolju su:

 
 
 
 
34.

Upotreba koloidnih solucija dovodi do smanjenja smrtnosti kod:

 
 
 
 
35.

Prema IASP (International Association for the Study of Pain) “peti vitalni znak” je:

 
 
 
 
36.

Nakon carskog reza koji način obezboljavanja je najbolji:

 
 
 
 
37.

Ako izaberete analgeziju intravenski da li bi radije dali analgetik:

 
 
 
 
38.

Koji način obezboljenja je delotvorniji:

 
 
 
 
39.

Kada dođe do pojave simptoma toksičnih efekata lokalnih anestetika, koja je pravilna terapija?

 
 
 
 
40.

Kada se upotrebljava 20% intralipid:

 
 
 
 
41.

Intralipid treba da poseduje svako porodilište i operaciona sala, gde se praktikuje regionalna anestezija:

 
 
 
 
42.

Doza intralipida je:

 
 
 
43.

Najčešće zloupotrebljavana stimulativna supstanca u zapadnom svetu je:

 
 
 
 
44.

Zbog postojanja hroničnog bola (nakon nedovoljno tretiranog bola u porođaju ili nakon carskog reza) upotreba opioida na Zapadu je dramatično u porastu. Da li je to uzrok mnogih predoziranja i smrtnog ishoda:

 
 
 
45.

Nedovoljno tretiran porođajni bol ili bol nakon carskog reza može biti uzrok nastanka posle porođajne depresije?

 
 
 
 
46.

U Srbiji se još uvek nedovoljno pažnje obraća na porođajni bol i akutni postoperativni bol?

 
 
 
47.

U mnogim zemljama postoji problem kod prepisivanja opioida pacijentima, zbog bojazni od zlouotrebe opioida ili čak gubitka licence za rad. U nekim zemljama je potrebno obezbediti 3 potpisa lekara, od kojih je jedan onkolog. Ovo se može prevazići jedino:

 
 
 
 
48.

Koja vrsta anestezije za carski rez izaziva veći sistemski odgovor na stres kod novorođenčadi.

 
 
 
 
49.

Da li su prevremeno rođene bebe pod većim rizikom od infekcije ako je majka pozitivna na infekciju:

 
 
 
50.

U porodiljstvu je neophodna kontinuirana edukacija lekara: