ТЕСТ – Остеопороза у примарној здравственој заштити

Тест је акредитован до 20.11.2017.

– Акредитор је Подружница Сомбор –

Тест је акредитован код Здравственог савета Србије и носи 5 бодова за више од 60% тачних одговора.

Сваки испитаник има право да ДВА пута решава тест.

Име

Презиме

Емаил

Број лиценце

Установа у којој радите

Град

1.

Остеопорозу карактеришу:

 
 
 
2.

Према дефиницији, остеопороза је:

 
 
 
3.

У животној доби од 50/75 година преовлађују углавном жене, док се у познијем добу ова разлика у половима губи.

 
 
4.

У популацији европских жена старијих од 75 година од остеопорозе болује:

 
 
 
5.

Највећи клинички значај остеопорозе је у настанку:

 
 
 
6.

Смањење минералне густине костију (БМД) за само 1 СД повећава ризик од фрактура за:

 
 
 
7.

Најчешће остепоротичне фрактуре су:

 
 
 
8.

Коштана маса достиже свој максимум у доби од:

 
 
 
9.

Колики ће коштани максимум бити зависи од: (заокружити 4 тачна одговора)

 
 
 
 
 
 
 
10.

Процес ремоделовања кости је:

 
 
 
 
11.

Ремоделовање кости започиње:

 
 
 
 
12.

Остеокалцин је:

 
 
 
13.

ПТХ, Цитокини ИЛ1 и ИЛ6, ТНФ и гликокортикоиди:

 
 
14.

1,25 (ОХ)2Д3, хормон раста, полни хормони, хормони штитне жлезде и ПГЕ2:

 
 
 
15.

Остеопротегрин је солубилни рецептор који продукују остеобласти и који:

 
 
 
16.

Какав је ефекат естрогена на ремоделовање кости?

 
 
 
 
17.

Као функционални антагонист ПТХ, калцитонин:

 
 
 
18.

Означите патолошка стања (2 тачна одговора) која не представљају факторе ризика за развој остеопорозе:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.

Означите најважније факторе ризика (6 тачних одговора) за настанак остеопорозе:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.

У свакодневној пракси најчешће се среће остеопороза узрокована:

 
 
 
21.

Болесници на хроничној терапији гликокортикоидима:

 
 
 
22.

Гојазне особе:

 
 
23.

Какав је утицај физичке активности на настанак остеопорозе?

 
 
 
24.

Хронични алкохолизам доприноси остеопорози због постојања:

 
 
 
 
25.

Примарна остеопороза узрокована је хормонским дисфункцијама и може бити:

 
 
26.

Клинички симптоми и знаци остеопорозе најчешће су:

 
 
 
27.

Дијагноза остеопорозе поставља се на основу:

 
 
 
 
28.

Т-score је:

 
 
 
29.

Z-score је:

 
 
 
30.

Сматрамо да особа има остеопорозу уколико њен Т-скор износи:

 
 
 
31.

Златни стандард за дијагнозу и праћење ефекта терапије је мерење БМД помоћу:

 
 
 
 
32.

Биохемијски маркери остеокалцин и cross laps користе се:

 
 
 
33.

Ниске вредности остеокалцина указују на:

 
 
 
34.

Повишене вредности cross-laps маркера указују на:

 
 
 
35.

Идеалним моментом за увођење терапије сматра се:

 
 
 
36.

Лечење остеопорозе подразумева:

 
 
 
37.

Данас се златним стандардом у лечењу остеопорозе сматрају:

 
 
 
 
 
38.

Главно фармаколошко дејство бисфосфоната је у:

 
 
 
 
39.

Перорално узимање бисфосфоната саветује се:

 
 
 
40.

Какав је став у погледу терапије остеопорозе естрогенима?

 
 
 
 
41.

Терапијска доза калцијума у лечењу остеопорозе износи:

 
 
 
42.

Дневна доза витамина 1,25,(OH)2D3 у лечењу остеопорозе износи:

 
 
 
43.

Интермитентна примена ПТХ односно терипаратида препоручује се:

 
 
 
44.

Колико траје лечење остеопорозе?

 
 
 
45.

Сматра се да се ризик од патолошких фрактура значајно смањује уколико се БМД на контролном прегледу повећао за:

 
 
 
46.

Најбољи начин борбе против остеопорозе је:

 
 
 
47.

Обележите све факторе ризика за остеопорозу (4 тачна одговора) који постоје у наведеном приказу случаја:

 
 
 
 
 
 
 
48.

У наведеном случају терапија бисфосфонатима уведена је:

 
 
 
49.

На основу РТГ снимака кичменог стуба и кукова ове пацијенткиње могли смо:

 
 
 
50.

Како бисте проценили ефекат терапије на основу почетних и контролних резултата DEXA скена?

 
 
 
51.

Како бисте проценили тренутни ризик од фрактура на основу наведених резултата DEXA снимања?