TEST – Osteoporoza u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Test je akreditovan do 20.11.2017.

– Akreditor je Podružnica Sombor –

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije i nosi 5 bodova za više od 60% tačnih odgovora.

Svaki ispitanik ima pravo da DVA puta rešava test.

Ime

Prezime

Email

Broj licence

Ustanova u kojoj radite

Grad

1.

Osteoporozu karakterišu:

 
 
 
2.

Prema definiciji, osteoporoza je:

 
 
 
3.

U životnoj dobi od 50/75 godina preovlađuju uglavnom žene, dok se u poznijem dobu ova razlika u polovima gubi.

 
 
4.

U populaciji evropskih žena starijih od 75 godina od osteoporoze boluje:

 
 
 
5.

Najveći klinički značaj osteoporoze je u nastanku:

 
 
 
6.

Smanjenje mineralne gustine kostiju (BMD) za samo 1 SD povećava rizik od fraktura za:

 
 
 
7.

Najčešće osteporotične frakture su:

 
 
 
8.

Koštana masa dostiže svoj maksimum u dobi od:

 
 
 
9.

Koliki će koštani maksimum biti zavisi od: (zaokružiti 4 tačna odgovora)

 
 
 
 
 
 
 
10.

Proces remodelovanja kosti je:

 
 
 
 
11.

Remodelovanje kosti započinje:

 
 
 
 
12.

Osteokalcin je:

 
 
 
13.

PTH, Citokini IL1 i IL6, TNF i glikokortikoidi:

 
 
14.

1,25 (OH)2D3, hormon rasta, polni hormoni, hormoni štitne žlezde i PGE2:

 
 
 
15.

Osteoprotegrin je solubilni receptor koji produkuju osteoblasti i koji:

 
 
 
16.

Kakav je efekat estrogena na remodelovanje kosti?

 
 
 
 
17.

Kao funkcionalni antagonist PTH, kalcitonin:

 
 
 
18.

Označite patološka stanja (2 tačna odgovora) koja ne predstavljaju faktore rizika za razvoj osteoporoze:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.

Označite najvažnije faktore rizika (6 tačnih odgovora) za nastanak osteoporoze:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.

U svakodnevnoj praksi najčešće se sreće osteoporoza uzrokovana:

 
 
 
21.

Bolesnici na hroničnoj terapiji glikokortikoidima:

 
 
 
22.

Gojazne osobe:

 
 
23.

Kakav je uticaj fizičke aktivnosti na nastanak osteoporoze?

 
 
 
24.

Hronični alkoholizam doprinosi osteoporozi zbog postojanja:

 
 
 
 
25.

Primarna osteoporoza uzrokovana je hormonskim disfunkcijama i može biti:

 
 
26.

Klinički simptomi i znaci osteoporoze najčešće su:

 
 
 
27.

Dijagnoza osteoporoze postavlja se na osnovu:

 
 
 
 
28.

T-score je:

 
 
 
29.

Z-score je:

 
 
 
30.

Smatramo da osoba ima osteoporozu ukoliko njen T-skor iznosi:

 
 
 
31.

Zlatni standard za dijagnozu i praćenje efekta terapije je merenje BMD pomoću:

 
 
 
 
32.

Biohemijski markeri osteokalcin i cross laps koriste se:

 
 
 
33.

Niske vrednosti osteokalcina ukazuju na:

 
 
 
34.

Povišene vrednosti cross-laps markera ukazuju na:

 
 
 
35.

Idealnim momentom za uvođenje terapije smatra se:

 
 
 
36.

Lečenje osteoporoze podrazumeva:

 
 
 
37.

Danas se zlatnim standardom u lečenju osteoporoze smatraju:

 
 
 
 
 
38.

Glavno farmakološko dejstvo bisfosfonata je u:

 
 
 
 
39.

Peroralno uzimanje bisfosfonata savetuje se:

 
 
 
40.

Kakav je stav u pogledu terapije osteoporoze estrogenima?

 
 
 
 
41.

Terapijska doza kalcijuma u lečenju osteoporoze iznosi:

 
 
 
42.

Dnevna doza vitamina 1,25,(OH)2D3 u lečenju osteoporoze iznosi:

 
 
 
43.

Intermitentna primena PTH odnosno teriparatida preporučuje se:

 
 
 
44.

Koliko traje lečenje osteoporoze?

 
 
 
45.

Smatra se da se rizik od patoloških fraktura značajno smanjuje ukoliko se BMD na kontrolnom pregledu povećao za:

 
 
 
46.

Najbolji način borbe protiv osteoporoze je:

 
 
 
47.

Obeležite sve faktore rizika za osteoporozu (4 tačna odgovora) koji postoje u navedenom prikazu slučaja:

 
 
 
 
 
 
 
48.

U navedenom slučaju terapija bisfosfonatima uvedena je:

 
 
 
49.

Na osnovu RTG snimaka kičmenog stuba i kukova ove pacijentkinje mogli smo:

 
 
 
50.

Kako biste procenili efekat terapije na osnovu početnih i kontrolnih rezultata DEXA skena?

 
 
 
51.

Kako biste procenili trenutni rizik od fraktura na osnovu navedenih rezultata DEXA snimanja?