TEST – Pandemija “Koronavirus disease 2019“ Kovid-19

Test je akreditovan do 16.11.2021.

– Akreditor je EPIDEMIOLOŠKA SEKCIJA – 2020

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1714/20) i nosi 2 boda za više od 60% tačnih odgovora.

Svaki ispitanik ima pravo da DVA puta rešava test.

Ime

Prezime

Email

Broj licence

Ustanova u kojoj radite

Grad

1.

Korona virusi (označiti netačan odgovor):

 
 
 
 
2.

Novi Korona virus (SARS-KoV-2) otkriven je (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
3.

Kovid-19 ima značenje (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
4.

SARS-Kov-2 virus (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
5.

SARS-KoV-2 virus (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
6.

Virus SARS-KoV-2 je osetljiv na (označiti netačan odgovor):

 
 
 
 
7.

Period inkubacije SARS-KoV-2 virusa je (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
8.

Maksimalan period inkubacije SARS-KoV-2 virusa je (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
9.

Virus se može preneti na osetljivu osobu (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
10.

U direktni način prenosa ne spada (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
11.

Virus SARS-KoV-2 može da izazove (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
12.

Simptomi koji se mogu javiti kod Kovid19 su (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
13.

Period zaraznosti virusa SARS-KoV-2 počinje (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
14.

Najveći nivo replikacije virusa SARS-KoV-2 je (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
15.

Antivirotik koji se primenjuje za lečenje Kovid19 je (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
16.

Klasifikacija slučaja – Potvrđen slučaj je (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
17.

Standardne mere predostrožnosti (označiti tačan odgovor):

 
 
 
 
18.

Higijena ruku podrazumeva (označiti netačan odgovor):

 
 
 
 
19.

U prevenciji Kovida-19 u zdravstvenim ustanovama nosi se sledeća LZO (označiti netačan odgovor):

 
 
 
 
20.

Čišćenje i dezinfekcija bolničke sredine ( označiti netačan odgovor):