DERMATOVENEROLOŠKA SEKCIJA

Datum/Vreme
21/12/2018
13:00


Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Dermatovenerološke sekcije SLD koji će se održati u Novom Sadu u petak 21. decembra 2018. godine u 13 časova u Društvu lekara Vojvodine,ul. Vase Stajića 9, Novi Sad, sa početkom u 13.00 časova.
Sastanak Predsedništva Sekcije SLD održaće se u 12,30 časova.

D N E V N I R E D :
TEMA: „ALERGIJSKA OBOLJENJA KOŽE – OD PRVOG DERMATOLOŠKOG PREGLEDA DO ALERGOLOŠKOG KABINETA“

1. Alergijska oboljenja kože-od prvog dermatološkog pregleda do alergološkog kabineta
Dr Jadranka Janković, Dom zdravlja Novi Sad
2. Retki tumori kože – Sebacealni karcinom – prikaz slučaja
Mr sc. dr med. Tea Kepčija Medić, Dom zdravlja Novi Sad
3. Retki tumori kože – Trichoeptihelioma – prikaz slučaja
Mr sci. dr med. Tea Kepčija Medić, Dom zdravlja Novi Sad
4. Kliničke i dermoskopske promene nevusa nakon laserske epilacije dlaka – prikaz slučaja
Dr Tanja Paunović, Dom zdravlja Novi Sad
5. Egzantema tip EEM – prikaz slučaja
Dr Irena Komljenović, Dom zdravlja Novi Sad
6. Udruženost psorijaze i lupusa, terapijske dileme – prikaz slučaja
Dr Katarina Živanović, Dom zdravlja Novi Sad
7. Hand foot and mouth diesase – prikaz slučaja
Dr Dragana Ilinčić Šušnjar, Dom zdravlja Novi Sad

GODIŠNJA SKUPŠTINA

– Izveštaj o radu za 2018. godinu
– Finansijski izveštaj za 2018. i plan rada za 2019. godinu
– Predlozi za nagrade i priznanja
– Izbor/reizbor novog rukovodstva Sekcije
– Razno

Komercijalna predavanja
Koktel – Garden Pizza & Salad Bar, Vase Stajića 27, Novi Sad
Sastanak je akreditovan: A-1-2479/18 za lekare i nosi 2 boda za učesnike.

S poštovanjem,

Sekretar  Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD
Prim. dr Bojana Spasić

Predsednik Dermatovenerološke sekcije DLV-SLD
 Mr sc. dr med. Nenad Vranješ