КАРДИОЛОШКА СЕКЦИЈА

Датум/Време
25/02/2019
17:00


Поштовани,

Задовољство нам је позвати Вас на Симпозијум и Изборну годишњу скупштину Кардиолошке секције ДЛВ-СЛД. Скуп ће се одржати дана 25.02.2019. са почетком у 17 часова у Новом Саду у просторијама Друштва лекара Војводине СЛД (Васе Стајића 9).
Састанак Председништва оџаће се истог дана у 16.30 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д:

I ИЗБОРНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА:

1. Извештај о раду за 2018. годину
2. Финансијски извештај за 2018. годину
3. План рада за 2019. годину
4. Предлози за награде и признања
5. Избор/реизбор руководства Секције за наредни четворогодишњи мандат
6. Дискусија

II СТРУЧНИ ДЕО – СИМПОЗИЈУМ – КОНТРАСТНА ЕХОКАРДИОГРАФИЈА У СВАКОДНЕВНОЈ КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ

1. Поздравна и уводна реч – проф. др Јадранка Дејановић
2. Историјат и будућност КЕ
Др Иван Станковић
3. Срчане мане код којих је индикован деснострани КЕ-примери
Др Драгана Грковић
4. Препоруке и перкутано затварање АСД и ФОА
Др Мила Ковачевић
5. Техника извођења десностраног КЕ
Др Анастазија Стојшић Милосавлјевић
6. Валсалва маневар
Др Александра Милованчев
7. Хирургија урођени срчаних мана (АСД)
Др Александар Реџек
8. Контрасти нове генерације (састав, физичка својства транспулмоналног контраста)
Др Снежана Стојшић
9. Индикације за транспулмонални контраст-приказ случајева
Др Александра Илић
10. Да ли има контраиндикација за транспулмонални КЕ? Приказ случајева
Др Снежана Тадић
11. Извођење – апликација транспулмоналног ехо контраста и артефакти
Др Драгана Грковић
12. Апликација транспулмоналног ехо контраста уз стрес ехо-приказ случаја
Др Анастазија Стојшић Милосавлјевић
Дискусија
13. Нове могућности транспулмоналног ехо контраста у медицини (онкологија, гојазни, кардиологија и остале болести)
Др Александра Вулин
14. Контраст – са аспекта превенције изненадне срчане смрти-кардиомиопатије-прикази случајева
Др Драган Ковачевић
15. Компликације транспулмоналног КЕ
Др Александра Илић
16. Комбиновани случајеви за десни и за леви КЕ (УСМ, Дивртикул)
Др Анастазија Стојшић Милосављевић
17. Од лекара опште праксе ка специјалистима, сакодневна употреба КЕ – Сви предавачи и сви учесници
18. Дискусија и евалуација Симпозијума

Симпозијум је акредитован под бројем А-1-1098/18 (8 бодова за предаваче и 4 бода за слушаоце). С обзиром да је број места у Сали ДЛВ ограничен, ОБАВЕЗНА је пријава учешћа на састанку на телефон Стручне службе ДЛВ-СЛД 021/528-767 или путем маила: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,

Секретар Кардиолошке секције ДЛВ-СЛД
Асист. др Марија Бјелобрк
Председник Кардиолошке секције ДЛВ-СЛД
Проф. др Јадранка Дејановић