НЕУРОЛОШКА СЕКЦИЈА

Датум/Време
29/03/2019
12:00


Поштоване колеге,
Позивамо Вас на Стручни састанак Неуролошке секције ДЛВ-СЛД који ће одржати у Зрењанину – Каштел “Ечка”, у ПЕТАК 29. марта 2019. године с почетком у 12 часова, са следећим:

Д Н Е В Н И М Р Е Д О М:

ТЕМА: НОВИНЕ У МУЛТИПЛОЈ СКЛЕРОЗИ

1. Дијагноза мултипле скерозе
Асист. др Весна Сукњаја, КЦВ-Клиника за неурологију, Нови Сад

2. Фенотипске форме болести секвенционирање терапије
Асист. др Лоранд Сакалаш, КЦВ-Клиника за неурологију, Нови Сад

3. Когинитивно оштећење у мултиплој склерози (приказ случаја)
Др Игор Дамјан, Општа болница „Ђ.Јоановић“ Зрењанин

4. Принципи отворене науке – истраживачи и библиотекари у сусрет трендовима на пољу научних информација
Зорица Ђокић, Медицински факултет Нови Сад – Библиотека

5. Дискусија

Састанак је акредитован (А-1-768/19) и носи 2 бода за учеснике састанка.

С поштовањем,
Председник Неуролошке секције ДЛВ-СЛД
Доц. др Александра Лучић Прокин