PODRUŽNICA NOVI SAD

Datum/Vreme
04/02/2020 - 25/02/2020
19:00


Poštovana koleginice, poštovani kolega!

U sklopu plana o organizaciji stručnih sastanaka utorkom DLV-SLD – Podružnice Novi Sad dostavljamo Vam raspored predavanja za FEBRUAR mesec 2020. sa sledećim programom:

RASPORED PREDAVANJA:

4. FEBRUAR 2020 – A-1-2409/19
» NOVE SMERNICE ZA TERAPIJU SISTEMSKOG LUPUSA ERITEMATODESA«
Dr Biljana Milić

11. FEBRUAR 2020 – A-1-2411/19
»VASKULITISI UDRUŽENI SA ANTINEUTROFILNIM CITOPLAZMATSKIM ANTITELIMA (ANCA)- SAVREMENI PRISTUP«
Dr Dejan Ćelić

18. FEBRUAR 2020 – A-1-2406/19
»AKUTNI KARDIORENALNI SINDROM«
Dr Violeta Knežević

25. FEBRUAR 2020 – A-1-2410/19
»UTICAJ KOMPLIJANSE BOLESNIKA NA ISHOD TRANSPLANTACIJE BUBREGA«
Dr Lada Petrović

Sastanci se održavaju s početkom u 19,00 časova u prostorijama DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE-SLD (Novi Sad, Vase Stajića 9) akreditovani su za lekare i stomatologe. Edukacija je besplatna za članove DLV-SLD, ostali plaćaju participaciju 1.000,00 dinara na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence).

S obzirom da je broj mesta u Sali DLV ograničen, OBAVEZNA je prijava za sastanke na telefon 021/528-767 ili putem maila: kmedlvns@gmail.com.

Kolegijalni pozdrav,
Predsednik Podružnice
Prim. dr sc. med. Borislava Pujić