ПСИХИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА

Датум/Време
01/12/2016
10:00


Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас на Национални симпозијум Психијатријске секције Друштва лекара Војводине СЛД који ће се одржати 1. децембра 2016. године у НОВОМ САДУ у просторијама Клинике за психијатрију КЦВ (Хајдук Вељкова 1-7), с почетком у 10,00 часова.
Састанак Председништва Секција одржаће се истог дана у 9,30 часова.

Тема: АНТИДЕПРЕСИВИ, КОЈИ СУ РИЗИЦИ?

10,00 – 10,30    Упознавање учесника са циљевима Курса, улазни тест
10,30 – 11,30    АНТИДЕПРЕСИВИ, ДЕПРЕСИЈА, АНКСИОЗНОСТ И МЕТАБОЛИЧКИ СИНДРОМ
Проф. др Александра Недић, КЦВ-Клиника за психијатрију Нови Сад
11,30 – 12,30    АНТИДЕПРЕСИВИ И ОСТЕОПОРОЗА
Проф. др Мина Цвјетковић Бошњак, КЦВ-Клиника за психијатрију Нови Сад
12,30 – 13,30    ХИПОНАТРИЕМИЈА И АНТИДЕПРЕСИВИ
Доц. др Весна Васић, КЦВ-Клиника за психијатрију Нови Сад
13,30 – 14,00    Пауза
14,00 – 15,00    АНТИДЕПРЕСИВИ И ОСТЕОПОРОЗА, ПРИКАЗ ИСТРАЖИВАЊА
Др Сања Павловић, КЦВ-Клиника за психијатрију Нови Сад
15,00 – 15,45    КАКО УТВРДИТИ РИЗИКЕ ЗА МЕТАБОЛИЧКИ СИНДРОМ КОД ПАЦИЈЕНАТА КОЈИ КОРИСТЕ АНТИДЕПРЕСИВЕ
Проф. др Александра Недић, КЦВ-Клиника за психијатрију Нови Сад
15,45 – 16,30    ПРИМЕНА АДЕКВАТНОГ МОНИТОРИНГА ЗА РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ ХИПОНАТРИЈЕМИЈЕ, ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Доц. др Весна Васић, КЦВ-Клиника за психијатрију Нови Сад
16,30 – 17,00    Дискусија
17,00 – 17,30    Излазни тест, евалуација курса

17,30 – 18,00    ГОДИШЊА СКУПШТИНА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ
– Извештај о раду за 2016. годину
– Финансијски извештај за 2016. и план рада за 2017. годину
– Предлози за награде и признања

Симпозијум је акредитован (А-1-2893/16) и носи 4 бода за слушаоце. С обзиром да је број учесника ограничен, ОБАВЕЗНА је пријава на телефон 021/528-767 или путем маила: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,                            
Председник Психијатријске секције ДЛВ-СЛД
Др Тања Неатница