ПСИХИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА

Датум/Време
09/06/2016
11:00


Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас на Национални симпозијум Психијатријске секције Друштва лекара Војводине СЛД који ће се одржати 9. јуна 2016. године у ВРШЦУ у просторијама Специјалне болнице за психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић” (Подвршанска 13) с почетком у 11,00 часова.

На истом месту у 10,30 часова одржаће се састанак Председништва Психијатријске секције.

Тема: НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ, УЛОГА ПСИХИЈАТРА У ТРЕТМАНУ

11,00 – 11,30    Упознавање учесника са циљевима Симпозијума
                            Др Тања Неатница, председник Секције
11,30 – 12,15    НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ, ПСИХИЈАТРИЈСКИ АСПЕКТ
                            Др Тихомир Папић, Општа болница Зрењанин
12,15 – 13,00    НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА
                            Др Татјана Воскресенски, Специјална болница за психијатријске болести “Др С. Бакаловић”, Вршац
13,00 – 13,45    НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ, СУДСКО ПСИХИЈАТРИЈСКИ АСПЕКТ
                            Доц. др Светлана Ивановић Ковачевић, КЦВ-Клиниказа психијатрију, Нови Сад
13,45 – 14,00    Пауза
14,00 – 15,00    МЕСТО И УЛОГА ПСИХИЈАТРА У ПРОБЛЕМУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ – рад у групи
                            Др Тихомир Папић, Општа болница Зрењанин
15,00 – 16,00    ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА – рад у групи
                            Др Татјана Воскресенски, Специјална болница за психијатријске болести “Др С. Бакаловић”, Вршац
16,00 – 16,45    КОНЦЕПТ ПСИХОПАТСКЕ ЛИЧНОСТИ У ВЕШТАЧЕЊУ, ПРИКАЗ СЛУЧАЈА – рад у групи
                            Доц. др Светлана Ивановић Ковачевић, КЦВ-Клиника за психијатрију, Нови Сад
16,45 – 17,15    Дискусија, Евалуација симпозијума

Симпозијум је акредитован (А-1-1609/16) и носи 4 бода за слушаоце.

С поштовањем,                            
Председник Психијатријске секције ДЛВ-СЛД
Др Тања Неатница