СЕКЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

Датум/Време
13/12/2017
18:00


Поштоване колегинице, колеге,

Обавештавамо Вас да ће се Годишња скупштина Секције опште медицине ДЛВ-СЛД одржати 13.12.2017. године, у Новом Саду у сали ДЛВ, Васе Стајића 9 с почетком у 18 часова.

ДНЕВНИ РЕД:

I ГОДИШЊА СКУПШТИНА
– Извештај о раду Секције за 2017. годину
– Финансијски извештај Секције за 2017. годину
– План и програм рада Секције за 2018. годину
– Предлози за признања члановима Секције

II СТРУЧНИ ДЕО:

ТЕМА: “ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА БОЛА У ГРУДИМА”

Предавач:
Др Сања Ђурин, специјалиста кардиолог,
Општа болница „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин

Програм је акредитован за лекаре, биохемичаре и стоматологе од стране Здравственог савета Србије у октобарском акредитационом року 2016. г. под редним бројем: А-1-1691/17
Број одлуке: 153-02-1697/2017-01
Датум одлуке: 19.08.2017. Београд
Програм носи 3 бода екстерне едукације за предавача и 2 за слушаоце.

Након стручног дела састанка организован је коктел за учеснике скупа.

С поштовањем,

Председник Секције опште медицине ДЛВ-СЛД
Мр сц. мед. Милоранка Петров Киурски, с.р.