СЕКЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

Датум/Време
17/05/2019 - 18/05/2019
09:00 - 14:00


ПОЗИВ ЛЕКАРИМА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА XVI ВОЈВОЂАНСКИМ ДАНИМА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ
у организацији Секције опште медицине ДЛВ — СЛД

XVI Војвођански дани опште медицине одржаће у Бачкој Паланци, 17.05—18.05.2019. године, у виду четири Стручна састанка прве категорије, акредитована код Здравственог савета Србије, од којих сваки слушаоцима доноси 2 бода.
Састанци ће се одржати у просторијама Геронтолошког центра “Бачка Паланка”, Банатска 4, 21400 Бачка Паланка у периоду од 09:00 до 14:00 часова.

17.05.2019.

1. Стручни састанак 1. категорије: ,,Сексуалне дисфункције са посебним освртом на еректилну дисфункцију” – проф. др Василије Топалов
Акредитован од стране Здравственог савета Србије под евиденционим бројем А-1-764/19.
2. Стручни састанак 1. категорије: ,,Ендокринологија сексуалности ” – проф. др Драган Катанић
Акредитован од стране Здравственог савета Србије под евиденционим бројем А-1-765/19.

18.05.2019.

1. Стручни састанак 1. категорије: “Клинички значајне интеракције лекова у општој медицини и како их превенирати?” – прим. др Славољуб Живановић
Акредитован од стране Здравственог савета Србије под евиденционим бројем А-1-762/19.
2. Стручни састанак 1. категорије: “Нежељено дејство лека – нов здравствени проблем” – мр сци. мед. др Милоранка Петров Киурски
Акредитован од стране Здравственог савета Србије под евиденционим бројем А-1-763/19.

За чланове ДЛВ-СЛД учешће на XVI Војвођанским данима опште медицине је бесплатно.
Број места је ограничен на 300, па је неопходно да се заинтересовани благовремено пријаве Стручној служби Друштва Лекара Војводине на телефон: 021/ 528—767.

Председништво секције опште медицине ДЛВ-СЛД
Организациони одбор “Војвођанских дана опште медицине”