СЕКЦИЈA ЗА АЛЕРГОЛОГИЈУ И КЛИНИЧКУ ИМУНОЛОГИЈУ

Датум/Време
28/03/2018
18:00


Поштоване колеге,
позивамо Вас да нам се придружите на састанку Секције за алергологију и клиничку имунологију Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, који ће се одржати у Новом Саду, у среду, 28. марта 2018. године у просторијама ДЛВ-СЛД (Васе Стајића 9), с почетком у 18 часова.

Д Н E В Н И Р E Д:

1. АКТУЕЛНОСТИ У ЛЕЧЕЊУ АТОПИЈСКИХ БОЛЕСТИ КОД ДЕЦЕ
Aсист. др сц. мeд. Бoркo Mилaнoвић, Институт зa здрaвствeну зaштиту дeцe и oмлaдинe Вojвoдинe Нoви Сaд

2. Уручивaњe признaњa ДЛВ-СЛД зa 2017. гoдину истaкнутим члaнoвимa Сeкциje

3. Разно

Очекујемо Вас и молимо да обавестите и све заинтересоване колеге из Ваше средине. Састанак је акредитован и носи 2 бода за слушаоце (А-1-1047/18).

С обзиром да је број места у Сали ДЛВ ограничен, ОБАВЕЗНА је пријава учешћа на састанку на телефон Стручне службе ДЛВ-СЛД 021/528-767 или путем маила: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,

Председник Секције
Др МЕЛАНИЈА ВИСЛАВСКИ