СЕКЦИЈА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ

Датум/Време
11/12/2015
15:00 - 22:00


Поштованe колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да ће се Стручни састанак Секције за анестезију и интензивну терапију Друштва лекара Војводине СЛД одржати у петак, 11. децембра 2015. године у Новом Саду у Амфитеатру Клинике за гинекологију и акушерство (Бранимира Ћосића 37), с почетком у 15 часова.
Састанак Председништва одржаће се истога дана у 14 часова.

Д Н Е В Н И   Р Е Д :

I СТРУЧНИ ДЕО:
ИЗАЗОВИ У ДЕЧИЈОЈ АНЕСТЕЗИЈИ И ИНТЕНЗИВНИМ МЕРАМА ЛЕЧЕЊА КОД ДЕЦЕ

1.    ВЕНА БРАХИОЦЕФАЛИКА КАО ВЕНСКИ ПРИСТУП КОД ДЕЦЕ
Др Соња Вулетић
2.    BURN OUT SINDROM
Др Сања Трајковић Јаковљевић
3.    ИНИЦИЈАЛНИ ПРИСТУП И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ СА ОПЕКОТИНАМА
Др Јелена Мачар Новаковић
4.    ПРИМЕНА ТРАНЕКСАМИЧНЕ КИСЕЛИНЕ У ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕЊУ КРАНИОСИНОСТОЗЕ КОД ДЕЦE
Др Горан Ракић

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА
1.    Извештај о раду за 2015. годину
2.    Финансијски извештај за 2015. и план рада за 2016.
3.    Предлози за награде и признања
4.    Разно

Састанак је акредитован (А-1-2902/15) и носи 2 бода за слушаоце.
        
С поштовањем,                

Председник Секције за анестезију и интензивну терапију ДЛВ-СЛД
Прим. др сц. мед. Борислава Пујић