СЕКЦИЈА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ

Датум/Време
03/02/2017
15:00


Поштованe колегинице и колегe,

Обавештавамо Вас да ће се Стручни састанак Секције за анестезију и интензивну терапију Друштва лекара Војводине СЛД, у организацији Клиинике за дечју хирургију, одржати у петак, 3. фебруара 2017. године у Новом Саду на Клиници за дечју хирургију (Хајдук Вељкова 10), с почетком у 15 часова.

Д Н Е В Н И   Р Е Д :

I СТРУЧНИ ДЕО: НОВИНЕ У ДЕЧЈОЈ АНЕСТЕЗИЈИ И ИНТЕНЗИВНОЈ ТЕРАПИЈИ

1.    Уводна реч    – Проф. др Биљана Драшковић
2.    Др Соња Вулетић
ПЛАСИРАЊЕ ХИКМАНОВОГ КАТЕТЕРА ПРЕКО ВЕНЕ БРАХИОЦЕФАЛИКАКАО КОД ДЕЦЕ
3.    Др Анна Урам Бенка
НЕОНАТАЛНА АНЕСТЕЗИЈА
4.    Др Горан Ракић
НОВА ДЕФИНИЦИЈА СЕПСЕ
5.    Дискусија

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА
–    Извештај о раду за 2016.
–    Финансијски извештај за 2016. и план рада за 2017.
–    Предлози за награде и признања
–    разно

Очекујемо Вас и молимо да обавестите и све заинтересоване колеге из Ваше средине. Састанак је  акредитован код Здравственог савета Србије и носи 2 бода за слушаоце (А-1-2919/16).

С поштовањем,    
Председник Секције за анестезију и интензивну терапију ДЛВ-СЛД
Прим. др сц. мед. Борислава Пујић