СЕКЦИЈА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ

Датум/Време
15/12/2017
14:00


Поштованe колегинице и колегe,

Обавештавамо Вас да ће се Стручни састанак и Годишња скупштина Секције за анестезију и интензивну терапију Друштва лекара Војводине СЛД, одржати у петак, 15. децембра 2017. године у Новом Саду у Амфитеатру Института за здравствену зађтиту деце и омладине Војводине (Хајдук Вељкова 10), с почетком у 14 часова.
Састанак Председништва одржаће се истог дана у 13,30 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

ТЕМА: КАКО ДА УНАПРЕДИМО АНЕСТЕЗИЈУ И ИНТЕНЗИВНЕ МЕРЕ ЛЕЧЕЊА КОД ДЕЦЕ

1. Уводна реч – Др Борислава Пујић
2. Др Драган Маринковић
УЛТРАЗВУЧНО-ВОЂЕН СУПРАКЛАВИКУЛАРНИ БЛОК ПЛЕКСУСА БРАХИЈАЛИСА У ДЕЦЕ
3. Др Горан Ракић
АНТИБИОТСКА РЕЗИСТЕНЦИЈА
4. Др Биљана Драшковић
ПРИМЕНА ДЕКСМЕДЕТОМИДИНА КОД ДЕЦЕ
5. Дискусија

II ГOДИШЊA СКУПШTИНA:
1. Извeштaj o рaду зa 2017. гoдину
2. Финaнсиjски извeштaj зa 2017. гoдину
3. Плaн рaдa зa 2018. гoдину
4. Прeдлoзи нa нaгрaдe и признaњa

Очекујемо Вас и молимо да обавестите и све заинтересоване колеге из Ваше средине. Састанак је акредитован код Здравственог савета Србије и носи 2 бода за слушаоце (А-1-2399/17).

С поштовањем,
Председник Секције за анестезију и интензивну терапију ДЛВ-СЛД
Прим. др сц. мед. Борислава Пујић