СЕКЦИЈА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ

Датум/Време
28/09/2018
15:00


Поштованe колегинице и колегe,

Обавештавамо Вас да ће се Стручни састанак Секције за анестезију и интензивну терапију Друштва лекара Војводине СЛД, одржати у петак, 28. септембра 2018. године у Сомбору у Библиотеци Хиурршког блока Опште болнице Сомбор (Војвођанска 75), с почетком у 15 часова.
Састанак Председништва одржаће се истог дана у 14,30 часова.

Д Н Е В Н И  Р Е Д :

ТЕМА: РАЗНОВРСНОСТ У РАДУ АНЕСТЕЗИОЛОШКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦИ СЕКУНДАРНОГ НИВОА

1. Уводна реч – Др Борислава Пујић
2. Др Емеше Бења Вишић
КОНТИНУИРАНА ВЕНО-ВЕНСКА ХЕМОФИЛТРАЦИЈА – НАША ИСКУСТВА
3. Др Весна Грабовичкић
ИНТЕРМЕДИЈЕРНИ ЦЕРВИКАЛНИ БЛОК
4. Др Соња Вукелић- Газдић
АРИТМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ЛЕКОВИМА У ЈЕДИНИЦИ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ
5. Др Снежана Гајић
РЕТРОСПЕКТИВА АМБУЛАНТЕ ЗА ТЕРАПИЈУ БОЛА
6. Др Снежана Гајић, др Игор Грубор
САВРЕМЕНИ ПРИСТУП СЕПСИ
7. Дискусија

Очекујемо Вас и молимо да обавестите и све заинтересоване колеге из Ваше средине.

Састанак је акредитован и носи 2 бода за слушаоце (А-1-1052/18).

С поштовањем,

Председник Секције за анестезију и интензивну терапију ДЛВ-СЛД
Прим. др сц. мед. Борислава Пујић