СЕКЦИЈА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ

Датум/Време
18/01/2019
14:00


Поштованe колегинице и колегe,
Обавештавамо Вас да ће се Стручни састанак и Годишњa скупштинa Секције за анестезију и интензивну терапију Друштва лекара Војводине СЛД, одржати у петак, 18. јануара 2019. године у Новом Саду у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине – Сала Дечје хирургије (Хајдук Вељкова 10), с почетком у 14 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

I Стручни део: НОВИНЕ У АНЕСТЕЗИЈИ И ИНТЕНЗИВНОЈ ТЕРАПИЈИ КОД ДЕЦЕ

1. Уводна реч – Прим. др сц. мед. Борислава Пујић
Др Изабела Фабри Галамбос
2. Принципи интердисциплинарне терапије бола код деце
Др Горана Драговац
3. Протоколи превенције болничких инфекција
Др Јелена Мачар Новаковић
4. Неуротоксични потенцијал кетамина и мидазолама у раном постнаталном периоду
5. Дискусија

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА
– Извештај о раду за 2018. годину
– Финансијски извештај за 2018. и план рада за 2019. годину
– Предлози за награде и признања
– Избор/реизбор новог руководства Секције
– Разно

Очекујемо Вас и молимо да обавестите и све заинтересоване колеге из Ваше средине.

Састанак је  акредитован и носи 2 бода за слушаоце (А-1-2475/18).

С поштовањем,

Председник Секције за анестезију и интензивну терапију ДЛВ-СЛД
Прим. др сц. мед. Борислава Пујић