СЕКЦИЈА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И ИНТЕЗИВНУ ТЕРАПИЈУ

Датум/Време
15/05/2015
Цео дан


Поштованe колегинице и колегe,

Обавештавамо Вас да ће се Стручни састанак Секције за анестезију и интензивну терапију Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва одржати у петак, 15. маја 2015. године у Новом Саду у Амфитеатру Клинике за гинекологију и акушерство (Бранимира Ћосића 37), с почетком у 15 часова.

Тема састанка: СРЧАНЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ НАКОН НЕКАРДИЈАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА, ЊИХОВА ДИЈАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ

Д Н Е В Н И   Р Е Д :

1.    УВОДНА РЕЧ – Прим. мр сц. мед. др Нада Иконић

2.    АКТУНИ КОРОНАРНИ СИНДРОМ У НЕКАРДИЈАЛНОЈ ХИРУРГИЈИ
Др Сања Маричић Пријић

3.    КАРДИОСПЕЦИФИЧНИ ЕНЗИМИ У ДИЈАГНОСТИЦИ АКУТНОГ КОРОРГНАРНОГ СИНДРОМА
Доц. др Сања Вицковић

4.    ПЛУЋНА ТРОМБОЕМБОЛИЈА У ПЕРИОПЕРАТИВНОМ ПЕРИОДУ
Асист. др Радмила Поповић

5.    МИНИМАЛНИ ИНВАЗИВНИ МОНИТОРИНГ У КОЛОРЕКТАЛНОЈ И ХИРУРГИЈИ ПАНКРЕАСА
Асист. др Гордана Јовановић

6.    Додела годишњих признања Секције за анестезију и интензивну терапију ДЛВ-СЛД за 2014.

7.    Обавештења о наредним састанцима у 2015. години

8.    Разно

Састанак је акредитован (А-1-1018/15) и носи 2 бода за слушаоце.
        
С поштовањем,
 Председник Секције за анестезију и интензивну  терапију ДЛВ-СЛД
 Прим. др сц. мед. Борислава Пујић