СЕКЦИЈА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Датум/Време
08/06/2015
Цео дан


Позивамо Вас на курс Секције за болести зависности ДЛВ СЛД, који ће се одржати дана  08. јуна 2015. године (четвртак) у Београду, хотел  Тулип Ин , Палмира Тољатија 9, Нови Београд са почетком у  13.30 часова.

Тема курса  је:

КОНЦЕПТ ТРЕТМАНА ОПИЈАТСКИХ ЗАВИСНИКА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
И КЛИНИЧКА ПРАКСА СРБИЈЕ

       

ПРОГРАМ КУРСА

1.    Искуства и улога лекара примарне здравствене заштите у третману зависника
Проф. др Никола Вучковић

2.    Нациoналне смернице за супституциону терапију опијатских зависника
Проф. др Мирјана Јовановић

3.    Метадон у третману опијатске зависности
Проф. др Александра Дицков

4.    Бупренорфин  у третману опијатске зависности
Прим. др Мира Ковачевић

5.    Предности и недостаци различитих модалитета супституционе терапије
Др Александар Вујошевић

6.    Седативи-употреба и злоупотреба у третману зависника
Др Верица Арсенијевић

На крају курса присутнима ће се обратити Јелена Јанковић, Министарство здравља Републике Србије са темом: „Пројекат  унапређења рада у примарној здравственој заштити”

Ручак за учеснике скупа

Курс је акредитован од стране Здравственог савета Републике Србије( А-1-1674/15) (четири бодова за слушаоце, односно 8 за предаваче)

П Р Е Д С Е Д Н И К
Проф. Др Aлександра  Дицков , психијатар