СЕКЦИЈА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОШКА СЕКЦИЈА

Датум/Време
02/03/2018
12:30


Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Националном симпозијуму у организацији Секције за физикалну медицину и рехабилитацију и Дерматовенеролошке секције ДЛВ-СЛД који ће се одржати у петак 2. марта 2018. године, у Новом Саду, у просторијама Привредне коморе Војводине (Мастер центар – Хајдук Вељкова 11) с почетком у 12,30 часова.

П Р О Г Р АМ

ТЕМА: ПСОРИЈАЗА И ПСОРИЈАЗНИ АРТРИТИС: ГДЕ СМО САДА И КУДА ИДЕМО

12,30-13,00 Регистрација учесника Симпозијума
13,00-14,00 ПСОРИЈАЗА КАО СИСТЕМСКА ИНФЛАМАТОРНА БОЛЕСТ, КЛИНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДИЈАГНОСТИКА
Др Љубинка Матовић, проф. др Зорица Гајинов
14,00-15,00 ПСОРИЈАЗА И КОМОРБИДИТЕТИ
Проф. др Зоран Голушин, др Оливера Леваков, др Милош Нишавић, др Дејан Огорелица
15,00-16,00 ПСОРИЈАЗНИ АРТРИТИС, КЛАСИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОСТИКА
Проф. др Ксенија Бошковић
16,00-16,30 Пауза
16,30-17,30 ЕВАЛУАЦИЈА И ЛЕЧЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА СА ПСОРИЈАЗНИМ АРТРИТИСОМ
Проф. др Снежана Томашевић Тодоровић, доц. др Кармела Филиповић
17,30-18,30 СТРАТЕГИЈЕ И АЛГОРИТМИ ЛЕЧЕНјА ПАЦИЈЕНАТА СА ПСОРИЈАЗОМ
Проф. др Зорица Гајинов
18,30-19,30 ФИЗИКАЛНИ МОДАЛИТЕТИ У ЛЕЧЕЊУ ПАЦИЈЕНАТА СА ПСОРИЈАЗНИМ АРТРИТИСОМ
Доц. др Кармела Филиповић
19,30-20,00 ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ БИОЛОШКЕ ТЕРАПИЈЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ПСОРИЈАЗНИМ АРТРИТИСОМ
Асист. др Тања Јанковић
20,00-20,30 Евалуација симпозијума и подела сертификата

Симпозијум је акредитован (А-1-2387/17) за лекаре и фармацеуте и носи 4 бода за полазнике. Због ограниченог броја места ОБАВЕЗНА је пријава за Симпозијум на телефоне Стручне службе 021/528-767 или маилом: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,

Председник Секције за физикалну медицину и рехабилитацију ДЛВ-СЛД
Проф. др Снежана Томашевић Тодоровић

Председник Дерматовенеролошке секције ДЛВ-СЛД
 Мр сц. Мед. Ненад Врањеш