СЕКЦИЈА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, СЕКЦИЈА ЗА ТРАДИЦИОНАЛНУ МЕДИЦИНУ И УДРУЖЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ТРЕТМАН БОЛА СРБИЈЕ

Датум/Време
05/12/2018
13:00


Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Националном симпозијуму Секције за физикалну медицину и рехабилитацију и Секције за традиционалну медицину ДЛВ-СЛД и Удружења за истраживање и третман бола Србије који ће се одржати у среду 5. децембра 2018. године, у Новом Саду, у просторијама Друштва лекара Војводине СЛД (Васе Стајића 9) с почетком у 13 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

ТЕМА: САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ХРОНИЧНОГ БОЛА КОД БОЛЕСНИКА НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА

1. ЦЕНТРАЛНИ БОЛ НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА
Асист. др Жељко Живановић, КЦВ – Клиника за неурологију Нови Сад
2. ТРАНСКРАНИЈАЛНА СТИМУЛАЦИЈА ЈЕДНОСМЕРНОМ СТРУЈОМ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ МОТОРНЕ ФУНКЦИЈЕ НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА
Асист. др Нела Илић, Клинички Центар Србије – Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију, Београд
3. КОМЛЕКСНИ РЕГИОНАЛНИ БОЛНИ СИНДРОМ-ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУПИ
Проф. др Снежана Томашевић Тодоровић, КЦВ – Клиника за медицинску рехабилитацију, Нови Сад

Пауза

4. ЗНАЧАЈ ТЕРАПИЈЕ МУЗИКОМ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ НЕУРОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА
Проф. др Нада Наумовић, Медицински факултет, Завод за физиологију, Нови Сад
5. МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА У ПРИМЕНИ МСУС КОД БОЛЕСНИКА НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА
Доц. др Кармела Филиповић, Специјална Болница за реуматске болести, Нови Сад
6. ПРИМЕНА СКАЛП АКУПУНКТУРЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА
Др Ана Жикић, ординација Холитимед, Београд
7. ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ ТЕРАПИЈЕ ОГЛЕДАЛОМ КОД ПАЦИЈЕНАТА НАКОН МОЖДАНОГ УДАРА – ПРИКАЗИ СЛУЧАЈЕВА
Снежана Томашевић Тодоровић, Сања Спасић, Јована Филиповић, Весна Кулјача, Теодор Сабо

Симпозијум је акредитован за лекаре, фармацеуте и здравствене техничаре (А-1-1798/18) и носи 4 бода за слушаоце. Котизација за Симпозијум износи 1.000,00 динара и уплаћује се на рачун 340-1861-70 уз ОБАВЕЗНУ пријава на телефон Стручне службе 021/528-767 или маилом: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,

Председник Секције за традиционалну медицину ДЛВ-СЛД
Др Снежана Кецојевић
Председник Секције за физикалну медицину и рехабилитацију ДЛВ-СЛД
Проф. др Снежана Томашевић Тодоровић