СЕКЦИЈА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЈУ

Датум/Време
01/12/2017
13:00


Поштована колегинице/колега,
Обавештавамо Вас да ће се у Новом Саду, у петак, 1. децембра 2017. године одржати Стручни састанак Секције за хематологију и трансфузиологију Друштва лекара Војводине СЛД у Амфитеатру Клинике за педијатрију Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине (Хајдук Вељкова 12), с почетком у 13 часова.
Састанак Председништва Секције одржаће се истога дана на истом месту у 12.30 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

12,30–13,00 I ГОДИШЊА СКУПШТИНА
– Извештај о раду и финансијски извештај за 2017. годину
– План рада за 2018. годину
– Предлози за награде и признања
– Дискусија

13,00-15,00 II СТРУЧНИ ДЕО:
ТЕМА: МЕСТО ОЗРАЧЕНИХ ДЕРИВАТА КРВИ У КЛИНИЧКОЈ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈИ КОД ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ

1. Мр сц. Мед. др Градимир Димитријевић
МЕСТО ОЗРАЧЕНИХ ДЕРИВАТA КРВИ У КЛИНИЧКОЈ ТРАНСФУЗИОЛОГИЈИ
2. Др Наташа Каћански
ПРИМЕНА ОЗРАЧЕНИХ ДЕРИВАТА КРВИ КОД ДЕЦЕ
3. Дискусија

Састанак је акредитован за лекаре и стоматологе под бројем A-1-1707/2017 и носи 2 бода за слушаоце.
Молимо Вас да приликом присуствовања састанку упишете број лиценце.

С поштовањем,

Секретар Секције
Др Бранислава Радишић, с.р.
Председник Секције
Др Наташа Каћански, с.р.