СЕКЦИЈА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЈУ

Датум/Време
09/12/2016
13:00


Поштована колегинице/колега,

Обавештавамо Вас да ће се у Новом Саду, у петак, 9. децембра 2016. године одржати Стручни састанак Секције за хематологију и трансфузиологију Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва у Амфитеатру Клинике за педијатрију Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине (Хајдук Вељкова 12), с почетком у 13 часова.

Састанак Председништва Секције одржаће се истога дана на истом месту у 12.30 часова.

Д Н Е В Н И   Р Е Д :

12,30 – 13,00    I  ГОДИШЊА СКУПШТИНА
–    Извештај о раду за 2016. годину
–    Финансијски извештај за 2016. и План рада за 2017. годину
–    Предлози на награде и признања
–    Дискусија

13,00-15,00    II СТРУЧНИ ДЕО:
ТЕМА: АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЈА-НОВИ ОРАЛНИ ЛЕКОВИ И ХЕПАРИНОМ ИНДУКОВАНА  ТРОМБОЦИТОПЕНИЈА ТИП II
1.    Проф. др Јованка Коларовић
Нови орални антикоагуланси и њихово место у савременој клиничкој пракси
2.    Прим. Др Јадранка Вучићевић Тробок
Парадоксна тромбоза узрокована хепаринском терапијом због развоја ХИТ тип II
3.    Дискусија

Састанак је акредитован за лекаре и стоматологе под бројем А-1-2337/2016 и носи 2 бода за слушаоце.

Ради бољег обавештавања у вези са будућим активностима Секције и молимо Вас да доставите своју е-маил адресу. Молимо Вас да приликом присуствовања састанку упишете број лиценце.

С поштовањем,

Секретар Секције                               
Др Бранислава Радишић, с.р.                   
Председник Секције  
Др Наташа Каћански, с.р.