СЕКЦИЈА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
27/11/2017
12:30


Друштво Лекара Војводине, Секција за лабораторијску медицину организује курс под насловом:

МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА У ЛАБОРАТОРИЈСКОЈ МЕДИЦИНИ

Курс ће бити одржан 27.11.2017. године (понедељак) са почетком у 12,30 часова у просторијама ДЛВ-СЛД, ул. Васе Стајића бр. 9, Нови Сад.

12,30-13,15

Значај лабораторијске медицине у савременом систему здравствене заштите

Проф. др Александра Исаковић, Медицински факултет Београд

13,15-14,00

Методе протеомике у савременој лабораторијској дијагностици

Проф. др Татјана Симић, Медицински факултет Београд

14,00-14,45

Значај проточне цитофлуориметрије у стандардној лабораторијској пракси

Проф. др Иванка Марковић, Медицински факултет Београд

14,45-15,30

Могућности употребе микро РНК у савременој лабораторијској дијагностици

Проф. др Наташа Петронијевић, Медицински факултет Београд

ДИСКУСИЈА

Курс је акредитован и носи 4 бода. Молимо Вас да приликом присуствовања курсу упишете број лиценце. Број места је ограничен на 95, те је неопходно благовремено најавити присуство на тел. 021-528-767 (ДЛВ-СЛД). Слушаоци који нису чланови ДЛВ-СЛД уплаћују котизацију од 1000 динара, пре почетка састанка.

С поштовањем,
Секретар секције                                         Председник секције
Асист. др Невена Еремић-Којић              Проф. др Велибор Чабаркапа