СЕКЦИЈА ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ

Датум/Време
16/11/2021 - 28/12/2021
00:00


Поштоване колеге,

Позивамо Вас на Стручне састанаке Секције за ортопедску хирургију и трауматологију ДЛВ-СЛД који ће одржати у Новом Саду у Амфитеатру Клинике за рехабилитацију КЦ Војводине. Састанци ће се одржати 16, 23. и 30. новембра и 7, 14, 21. и 28. децембра 2021. године с почетком у 18 часова.

16.11.2021 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ДНЕВНИ РЕД:

1. ЛУКСАЦИЈЕ ЛУНАЛНЕ КОСТИ
Асист. др Миодраг Врањеш, Клинички центар Војводине, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију, Нови Сад

Предавање је акредитовано за лекаре, медицинске сестре, здравствене техничаре и физиотерапеуте (А-1-1050/21) и носи 2 бода за слушаоце.

23.11.2021 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ДНЕВНИ РЕД:

1. КОМПЛИКАЦИЈЕ ЛЕЧЕЊА ПРЕЛОМА ПРОКСИМАЛНОГ ОКРАЈКА ХУМЕРУСА
Проф. др Срђан Нинковић и др Мирко Обрадовић, Клинички центар Војводине, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију, Нови Сад

Предавање је акредитовано за лекаре, медицинске сестре, здравствене техничаре и физиотерапеуте (А-1-1056/21) и носи 2 бода за слушаоце.

30.11.2021 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ДНЕВНИ РЕД:

1. ЛЕЧЕЊЕ ПАТОЛОШКИХ ПРЕЛОМА КИЧМЕНИХ ПРШЉЕНОВА – ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА КАО МЕТОД ИЗБОРА
Проф. др Милан Станковић и Др Немања Гвозденовић, Клинички центар Војводине, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију, Нови Сад

Предавање је акредитовано за лекаре, медицинске сестре, здравствене техничаре и физиотерапеуте (А-1-1051/21) и носи 2 бода за слушаоце.

7.12.2021 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ДНЕВНИ РЕД:

1. ЛЕЧЕЊЕ ПЕРТРОХАНТЕРНИХ ПРЕЛОМА БУТНЕ КОСТИ
Др Саша Каран, Клинички центар Војводине, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију, Нови Сад

Предавање је акредитовано за лекаре, медицинске сестре, здравствене техничаре и физиотерапеуте (А-1-1052/21) и носи 2 бода за слушаоце.

14.12.2021 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПОВРАТАК СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРЕДЊЕГ УКРШТЕНОГ ЛИГАМЕНТА
Проф. др Мирослав Миланков, др Никола Вукосав, Клинички центар Војводине, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију, Нови Сад

Предавање је акредитовано за лекаре, медицинске сестре, здравствене техничаре и физиотерапеуте (А-1-1053/21) и носи 2 бода за слушаоце.

21.12.2021 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ДНЕВНИ РЕД:

1. ХРОНИЧНА НЕСТАБИЛНОСТ СКОЧНОГ ЗГЛОБА – ХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ
Др Васо Кецојевић, Клинички центар Војводине, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију, Нови Сад

Предавање је акредитовано за лекаре, медицинске сестре, здравствене техничаре и физиотерапеуте (А-1-1054/21) и носи 2 бода за слушаоце.

28.12.2021 – СТРУЧНИ САСТАНАК, Нови Сад

ДНЕВНИ РЕД:

1. МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА У ОРТОПЕДИЈИ
Асист. др сц. мед. Весна Њагуљ, Институт за онкологију Војводине, Нови Сад

Предавање је акредитовано за лекаре, медицинске сестре, здравствене техничаре и физиотерапеуте (А-1-1055/21) и носи 2 бода за слушаоце.

 


Едукација за чланове ДЛВ је бесплатна, а остали плаћају партиципацију у износу 1.000,00 динара на рачун 340-1861-70, позив на број је број лиценце.

С поштовањем,

Председник Секције за ортопедску хирургију и трауматологију ДЛВ-СЛД
Др ЖЕЉКО БОСАНАЦ