СЕКЦИЈА ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ

Датум/Време
14/06/2022
18:00


Поштоване колеге,

Позивамо Вас на Стручни састанак Секције за ортопедску хирургију и трауматологију ДЛВ-СЛД који ће одржати у Новом Саду у Амфитеатру Клинике за рехабилитацију КЦ Војводине. Састанак ће се одржати у уторак, 14. јуна 2022. године с почетком у 18 часова.

ДНЕВНИ РЕД:

1. УНУТРАШЊА СТАБИЛИЗАЦИЈА ПРЕЛОМА ДИСТАЛНОГ РАДИЈУСА – НАША ИСКУСТВА
Асист. др Миодраг Врањеш, Клинички центар Војводине, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију, Нови Сад

Предавање је акредитовано за лекаре (А-1-679/22) и носи 2 бода за слушаоце.

Едукација за чланове ДЛВ је бесплатна, а остали плаћају партиципацију у износу 1.000,00 динара на рачун 340-1861-70, позив на број је број лиценце.

С поштовањем,

Председник Секције за ортопедску хирургију и трауматологију ДЛВ-СЛД
Др ЖЕЉКО БОСАНАЦ