СЕКЦИЈА ЗА ПАТОЛОГИЈУ

Датум/Време
20/12/2018
14:30


Поштована колегинице, колега

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку и Годишњој изборној скупштини Секције за патологију ДЛВ-СЛД који ће се одржати у четвртак 20. децембра 2018. године, у Новом Саду у Сали за састанке Института за кардиоваксуларне болести у Сремској Каменици – V спрат (Пут др Голдмана 4) са почетком у 14 и 30 часова.

ДНЕВНИ РЕД

I СТРУЧНИ ДЕО:

ТУМОРИ СРЦА – ДЕСЕТОГОДИШЊЕ ИСКУСТВО ИНСТИТУТА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ

1. Доц. др Голуб Самарџија
КЛИНИЧКЕ И МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУМОРА СРЦА
2. Доц. др Бојана Андрејић Вишњић
МЕТАСТАЗА ТЕРАТОМА У СРЦЕ – ПРИКАЗ СЛУЧАЈА

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА
– Извештај о раду за 2018. годину
– Финансијски извештај за 2018. годину
– План рада за 2019. годину
– Предлози за награде и признања
– Избор/реизбор новог руководства Секције за наредни четворогодишњи мандат
– Дискусија

Састанак је акредитован (А-1-1793/18) и носи 2 бода за слушаоце.

С поштовањем

Председник Секције за патологију ДЛВ-СЛД
Доц. др Голуб Самарџија