СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
24/01/2017
12:00


Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку и Годишњој скупштини Секције за саобраћајну медицину ДЛВ-СЛД који ће се одржати у уторак 24. јануара 2017. године, у Новом Саду у просторијама Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, с почетком у 12 часова.

Д Н Е В Н И    Р Е Д :

I  СТРУЧНИ ДЕО:

1. ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА  О ЗДРАВСТВЕНИМ ПРЕГЛЕДИМА ВОЗАЧА И КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ   –  УВОДНА РЕЧ

2. ПРЕДЛОГ НОВОГ ПРАВИЛНИКА О ЗДРАВСТВЕНИМ ПРЕГЛЕДИМА ВОЗАЧА И КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ – ПРИМ. ДР ДРАГОЉУБ ПЕРУНИЧИЋ

3. РАЗНО

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА

– Извештај о раду за 2016. годину
– Финансијски извештај за 2016.годину
– План рада за 2017.годину

С поштовањем,    
Председник Секције за саобраћајну медицину  ДЛВ-СЛД
Прим. др Катица Мошоринац