СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
20/04/2017
12:00


П О З И В Н И Ц А

Стручни састанак Секција за саобраћајну медицину ДЛВ СЛД

Место одржавања:Нови Сад, ДЛВ СЛД, Васе Стајића

Време:  четвртак – 20.04.2017.год у 12 часова

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Здравствена способност учесника у речном саобраћају

Прим др Јадранка Тробок, др Сандра Пековић и прим.др Зора Окиљевић

Састанак је акредитован за лекаре, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре од стране Здравственог савета Србије А-1-922/17 и носи 2 бода за слушаоце.

Председник Секције
Прим. др КАТИЦА МОШОРИНАЦ