СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
05/12/2017
12:00


Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку и Годишњој скупштини Секције за саобраћајну медицину ДЛВ-СЛД који ће се одржати у уторак 05. децембра 2017. године, у Новом Саду у просторијама Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, с почетком у 12 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

I СТРУЧНИ ДЕО:
1. Извештај са конгреса и закључци XIII Конгреса медицине рада Србије
2. Извештаја о извршеном периодичном прегледу запосленог
3. Разно

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА
– Извештај о раду за 2017. годину
– Финансијски извештај за 2017.годину
– План рада за 2018.годину

С поштовањем,

Председник Секције за саобраћајну медицину ДЛВ-СЛД
Прим. др Катица Мошоринац