СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
22/03/2018
12:00


СТРУЧНИ САСТАНАК СЕКЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈНУ МЕДИЦИНУ

Место одржавања: Нови Сад, Васе Стајића 9, Сала ДЛВ-СЛД.
Време: 22. март (ЧЕТВРТАК) 2018. године у 12 часова.

Састанак Председништва Секције у 11,45 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. МЕДИЦИНА РАДА У САОБРАЋАЈУ
Предавач: прим. др Зора Окиљевић

2. Разно

Програм је акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре (А-1-1032/18) и носи 2 бода за слушаоце.

Пријава за састанак је ОБАВЕЗНА на телефон 021/528-767 или путем маила: kmedlvns@gmail.com.

Едукација је бесплатна за чланове ДЛВ-СЛД, остали плаћају 1.000,00 динара партиципацију на рачун 340-1861-70, позив на број је број лиценце.

С поштовањем,

Председник Секције
Прим. др Катица Мошоринац