СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
16/12/2019
13:00


Поштовани колега/колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете Стручном састанку и Годишњој скупштини Секције медицине рада и саобраћајне медицину ДЛВ-СЛД који ће се одржати у понедељак 16. децембра 2019. године, у Новом Саду у просторијама Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, с почетком у 13 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :

1. Годишња скупштина Секције медицине рада и саобраћајне секције

– Извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину
– Предлози за признања
– План рада за 2020. годину

2. Здравствена способност учесника у возача моторних возила и ограничења која могу бити наведена у уверењу о здравственој способности
Модератор: Прим. др Зора Окиљевић

(Предавање није акредитовано)

3. Разно

С oбзирoм дa je брoj мeстa у Сaли ДЛВ oгрaничeн, приjaвa зa сaстaнaк je OБAВEЗНA нa тeлeфoн Стручнe службe ДЛВ-СЛД 021/528-767 или мaилoм: kmedlvns@gmail.com.

С поштовањем,
Председник Секције за саобраћајну медицину ДЛВ-СЛД
Прим. др Зора Окиљевић