СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
08/05/2015
Цео дан


СТРУЧНИ САСТАНАК Стручни састанак Секција за саобраћајну медицину ДЛВ СЛД

Место одржавања: Нови Сад, ДЛВ СЛД, Васе Стајића

Време:  петак – 08.05.2015. год у 13 часова

Д Н Е В Н И     Р Е Д :

1. НОВИНЕ У САОБРАЋАЈНОЈ МЕДИЦИНИ
   др Маријана Јанковић  Завод за здравствену заштиту радника железнице Нови Сад

Састанак је акредитован за лекаре, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре од стране Здравственог савета Србије А-1-1023/15 и носи 2 бода за слушаоце.

 Председник Секције