СЕКЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
20/11/2019
10:00


Позивамо Вас да присуствујете Секцији социјалне медицине која ће се одржати 20.11.2019. године (среда), са почетком у 10 часова, у просторијама ДЛВ СЛД Нови Сад, Васе Стајића 9, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

I СТРУЧНИ ДЕО:

1. „Значај здравствене писмености у здравим изборима популације“ (Акредитовано као стручни састанак 1. категорије одлуком: 153-02-01685/2019-01, од 19.08.2019. године. Акредитациони број: А-1-1795/19)

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА:

1. Извештај о раду и финансијски извештај за 2019. годину
2. План рада за 2020. годину
3. Предлози за доделу годишњих награда и признања члановима Секције за социјалну медицину
4. Информација о 4. конгресу социјалне медицине 2020. године
5. Разно

Са поштовањем,
Председница Секције за социјалну медицину
Проф. др Весна Мијатовић Јовановић