СЕКЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
28/02/2020
10:00


Позивамо Вас да присуствујете Секцији социјалне медицине која ће се одржати 28.02.2020. године (петак), са почетком у 10 часова, у просторијама ДЛВ СЛД Нови Сад, Васе Стајића 9, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. „Психосоцијалне вештине и промоција здавља“ (Акредитовано као курс 1. категорије одлуком: 153-02-168512019-01, од 19.08.2019. године. Акредитациони број: О-1-752119)

2. Разматрање предложених едукација у оквиру Плана рада секције за 2020. годину

3. Разно

Са поштовањем,

Председница Секције за социјалну медицину
Проф. др Весна Мијатовић Јовановић