СЕКЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
26/10/2021
10:00


Позивамо Вас да присуствујете Секцији за социјалну медицину која ће се одржати 26.10.2021. године (уторак), са почетком у 10 часова, у просторијама ДЛВ СЛД Нови Сад, Васе Стајића 9, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Извештај о раду и додела Признања за 2020. годину

2. Курс: „Подршка породици од самог почетка – психолошки аспекти трудноће, изазова у трудноћи и формирања родитељске улоге“ (Акредитовано одлуком 153-02-01202/2020-01, од 16.11.2020. године. Акредитациони број: А-1-1804/20)

3. Разно.

Са поштовањем,
Председница Секције за социјалну медицину
Проф. др Весна Мијатовић Јовановић