SEKCIJA ZA SOCIJALNU MEDICINU

Datum/Vreme
26/10/2021
10:00


Pozivamo Vas da prisustvujete Sekciji za socijalnu medicinu koja će se održati 26.10.2021. godine (utorak), sa početkom u 10 časova, u prostorijama DLV SLD Novi Sad, Vase Stajića 9, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izveštaj o radu i dodela Priznanja za 2020. godinu

2. Kurs: „Podrška porodici od samog početka – psihološki aspekti trudnoće, izazova u trudnoći i formiranja roditeljske uloge“ (Akreditovano odlukom 153-02-01202/2020-01, od 16.11.2020. godine. Akreditacioni broj: A-1-1804/20)

3. Razno.

Sa poštovanjem,
Predsednica Sekcije za socijalnu medicinu
Prof. dr Vesna Mijatović Jovanović