СЕКЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
14/12/2021
10:00


Позивамо Вас да присуствујете Секцији за социјалну медицину која ће се одржати 14.12.2021. године (уторак), са почетком у 10 часова, у просторијама ДЛВ-СЛД Нови Сад, Васе Стајића 9, са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

СТРУЧНИ ДЕО:

1. Курс: „Здравствена безбедност хране” (Акредитовано одлуком 153-02-840/2020-01 од 17.08.2020. године. Акредитациони број: А-1-1474/20)

ГОДИШЊА СКУПШТИНА:

1. Извештај о раду Секције за социјалну медицину за 2021. годину
2. План рада за 2022. годину
3. Предлози за доделу годишњих награда и признања члановима Секције за социјалну медицину
4. Разно.

Због актуелне здравствено-безбедоносне ситуације само подсећамо на ОБАВЕЗНО поштовање свих превентивних мера које се односе на дезинфекцију и ношење маски.

Са поштовањем,

Председница Секције за социјалну медицину ДЛВ-СЛД
Проф. др Весна Мијатовић Јовановић