СЕКЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
17/12/2018
10:00


Позивамо Вас да присуствујете Секцији социјалне медицине која ће се одржати 17.12.2018. године (понедељак) са почетком у 10 часова у просторијама ДЛВ СЛД Нови Сад, Васе Стајића 9, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

I СТРУЧНИ ДЕО:

1. Медитеранска исхрана и акутни коронарни синдром. Руководилац: асист. др сци. мед. Радмила Велицки. (Акредитовано као стручни састанак 1. категорије одлуком: 153-02-1963/2018-01 од 22.06.2018. године. Акредитациони број: А-1-1304/18)

II ГОДИШЊА СКУПШТИНА:

1. Извештај о раду и финансијски извештај за 2018
2. План рада за 2019. годину
3. Предлози за доделу годишњих награда и признања члановима Секције за социјалну медицину
4. Избор руководства Секције
5. Разно

С поштовањем,
Председница Секције за социјалну медицину
Проф. др Светлана Квргић