СЕКЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНУ МЕДИЦИНУ

Датум/Време
05/06/2019
10:00


Позивамо Вас да присуствујете Секцији социјалне медицине која ће се одржати 05.06.2019. године (среда) са почетком у 10 часова у просторијама ДЛВ СЛД Нови Сад, Васе Стајића 9, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. „Очување здравља у условима мигрантске кризе“ (акредитовани стручни састанак под редним бројем- А1-1013/19, број одлуке: 153-02-1413/2019-01, предавач Прим др. Нада Зец Петковић)

2. „Брза процена квалитета живота у граду Зрењанину“ (акредитован стручни састанак под редним бројем А1-2600/18, број одлуке: 153-02-3135/2018-01, предавач др Јелена Медић Симовљевић)

3. Актуелности (преглед измена Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању — Доц. др Снежана Укропина; План мреже здравствених установа у Војводини — Проф. др Ержебет Ач Николић, Доц. др Соња Шушњевић и Проф. др Весна Мијатовић Јовановић)

4. Додела признања члановима Секције за 2018. годину

5. Разно

С поштовањем,

Председница за Секцију за социјалну медицину
Проф. др Весна Мијатовић Јовановић